دستورالعمل تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه (مصوب 12/3/86 رييس قوه قضاييه)

ماده 1- به منظور سياستگذاري، تقويت و كارآمدي نظارت و بازرسي، ايجاد يكپارچگي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، افزايش كارآيي و اثربخشي اقدامات و ارتقاي بهره‌وري و ساماندهي نظام نظارت و بازرسي در كشور، «‌شوراي عالي نظارت و بازرسي قوه قضاييه» كه در اين دستورالعمل به اختصار «‌شورا» ناميده مي‌شود، به رياست رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.

ماده 2- اعضاي شورا عبارتند از:

- رئيس قوه قضاييه (رئيس شورا)

- معاون اول قوه قضاييه

- رئيس ديوان عالي كشور

- دادستان كل كشور

- رئيس ديوان عدالت اداري

- رئيس سازمان بازرسي كل كشور

- معاون حقوقي و توسعه قضايي

ماده 3- دبيرخانه شورا در سازمان بازرسي كل كشور مستقر بوده و رئيس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير، مسؤوليت پيگيري مصوبات شورا و انجام امور دبيرخانه شورا را برعهده دارد.

تبصره 1- دبير شورا مي‌تواند با هماهنگي رئيس شورا بر حسب مورد از نمايندگان دستگاه‌هاي غيرعضو مانند وزير اطلاعات، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسؤولان و كارشناسان ذي‌ربط براي شركت در جلسات شورا، دعوت به عمل آورد.

تبصره 2- دبيرخانه شورا بر حسب ضرورت و با تصويب شورا اقدام به تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي مي‌نمايد. تركيب و تعداد اعضاي كارگروه‌ها توسط دبيرخانه تعيين و براي تصويب به شورا پيشنهاد مي‌شود.

ماده 4- جلسات شورا حداقل هر 3 ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري به تشخيص رئيس شورا تشكيل خواهدشد.

ماده 5 - وظايف و اختيارات شورا عبارت است از:

- بررسي و تصويب چشم‌انداز، راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي جامع نظارت و بازرسي

- هماهنگ نمودن دستگاه‌هاي نظارت و بازرسي از حيث اهداف، برنامه‌ها و روش‌ها

- بررسي تصويب شاخص‌ها و شيوه‌هاي اعمال نظارت و بازرسي

- بررسي و تصويب نظام ارزيابي و سنجش ميزان تحقق سياست‌ها و برنامه‌هاي نظارت و بازرسي

- تصويب راهكارهاي تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي

- نظارت بر نحوه اجراي مصوبات شورا و ارزيابي عملكردها

ماده6 - وظايف و اختيارات دبيرخانه شورا عبارت است از:

- ايجاد تمهيدات لازم براي طراحي ساختار و تشكيلات دبيرخانه

- تهيه پيش‌نويس طرح‌ها و برنامه‌ها به جهت ارائه به شورا براي بررسي و تصويب

- تهيه دستور جلسات شورا و پيشنهاد آن به رئيس شورا.

- تنظيم صورتجلسات شورا.

- پيگيري مصوبات شورا.

- ايجاد هماهنگي بين كارگروه‌هاي تخصصي و نظارت بر عملكرد آنها.

- تنظيم گزارش‌هاي دوره‌اي و موردي از عملكرد شورا و نهادهاي عضو و ارائه به شورا.

تبصره - دبير شورا موظف است تا در هر 3 ماه، گزارش جامعي از اقدامات دبيرخانه شورا و فعاليت‌هاي نظارتي و بازرسي نهادهاي عضو شورا، تهيه و به شورا ارائه نمايد.

ماده 7 - مصوبات شورا پس از امضاي رئيس شورا، توسط دبيرخانه ابلاغ مي‌شود.

ماده 8 - دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي قوه قضاييه مكلفند برنامه‌هاي خود را منطبق با سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب شورا تنظيم و اجرا نمايند.

ماده 9- اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تنظيم و در تاريخ 12/3/86 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از اين تاريخ لازم‌الاجرا‌ست.

سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.