1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

دستورالعمل­ ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی (بخشنامه رییس قوه قضاییه)

خبر مورخ 20 مرداد 1398

بررسی پیش‌­نویس دستورالعمل­‌ «ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» در نشست کارگروه مشورتی اتمام یافت.

به‌موجب «دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» به‌منظور پیشبرد اهداف سازمانی دستگاه قضایی و اثربخشی نتیجه نظارت­‌ها، «کارنامه­ قضایی» برای ثبت نتایج ارزشیابی­‌های قضات با اعطای امتیاز و نمره مشخص، تهیه می‌­شود و هرگونه ارتقا، انتصاب و تشویق کارکنان صرفاً بر اساس نتایج مندرج در کارنامه‌‌های قضایی و اداری خواهد بود.