تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۴۰۵

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی راستی دوست

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مصطفی راستی دوست به موجب لایحه تقدیمی آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری را در خصوص دادخواهی خودش به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته «الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان شناسی دوره اسلامی» با یکدیگر مغایر دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۴/۸۷/۸۸۴ با موضوع دادخواست آقای مصطفی راستی دوست به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته «الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان شناسی اسلامی» به موجب دادنامه شماره ۲۶۲۶-۲۰/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پذیرش مشارالیه در دوره دکـتری باستان شناسی دوره اسـلامی با ادعای این که در مصاحبه انجام  شده امتیاز متعلق به نامبرده تضییع شده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مـشتکی‎عنه به شماره یاد شـده و ضمایم آن و توضـیحات حضوری شاکـی و نمایندگان اعزامی از سوی دانشگاه تربیت مدرس در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۷ این شعبه با التفات به این که شاکی با اختلاف نیم نمره نسبت به سایر داوطلبان پذیرش نشده است و در لایحه ارائه شده یکی از دلایل عدم پذیرش وی را نداشتن مقاله علمی ـ پژوهشی (حتی یک مقاله) ذکر کرده‎اند در حالی که تصاویر مقالات علمی پژوهشی که در مجلات مختلف انتشار داده است ارائه کرده است. و همچنین با ملاحظه صورت‎جلسه مصاحبه رشته باستان شناسی دوران اسلامی و معیارهای ۱۳گانه بعضی از مشخصه‎های لازم از جمله مدارک تحصیلی و سوابق اشتغال آموزش و فعالیت پژوهشی نامبرده در امتیازدهی منظور نشده است و احیاناً ترجیح بلامرجح نیز اعمال شده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به الزام طرف شکایت به بررسی مجدد توسط گروه و اعضای هیأت مصاحبه کننده حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده قطعی است.»

متعاقب رأی مذکور، هیأت مصاحبه کننده مجدداً تشکیل و صلاحیت آقای مصطفی راستی دوست جهت تحصیل در مقطع دکتری رشته مورد نظر مورد تایید قرار نمی‎گیرد و نامبرده به شرح بند ب این گردش کار دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم می‎کند.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳/۸۸/۴۶۲ با موضوع دادخواست آقای مصطفی راستی دوست به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته «الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان شناسی اسلامی و تصحیح نمره مصاحبه سال ۱۳۸۶» به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۶-۴/۷/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که شاکی در مصاحبه مجدد در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۸۸ موفق به کسب نمره قبولی نشده است از طرفی نتیجه مصاحبه موکول به استنباط و نظر کارشناسی مصاحبه کننده از تواناییهای علمی مصاحبه شونده است و ماهیتاً قابل اعتراض به نظر نمی‎رسد لذا در مجموع شکایت مطرح شده وارد تشخیص نمی‎شود و رأی به رد آن صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‎رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ديوان عدالت اداري بخوانید!

در خصوص قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار

مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در خصوص احکام به ورود شکایت کارکنان دولت در شعب دیوان عدالت اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و نحوه تأمین اعتبار آن

قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+ موضوعات مهم اداری و استخدامی

اعلام موارد استثنا از لزوم طرح دعواي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 1737367 مورخ 15/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

معافیت ایثارگران از مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر دستگاه، موارد قطع رابطه استخدامی را در برنمی‌گیرد

اعتراض نسبت به بخشنامه های صادره از کانون سردفتران و دفتریاران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست (دادنامه شماره 1319 مورخ 10/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -