1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.31 امتیاز(35 رای)

اعلام موارد استثنا از لزوم طرح دعواي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 1737367 مورخ 15/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 2172‏/93‏/200 مورخ 21‏/2‏/93 جانشین (وقت) معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص تجدید نظر خواهی از آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به سوالات دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد:

با عنایت به این‌که به موجب مواد 89 و 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء هیات عمومی دیوان برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع می‌باشد، در کلیه مواردی‌که آراء صادره از شعب بدوی با مصادیق و مشمولین مقررات و قواعد مصرحه در دادنامه‌های هیات عمومی انطباق کامل دارد، به لحاظ حفظ حقوق شهروندی و همچنین جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی، دستگاه‌های اجرایی لازم است مفاد آراء صادره را به ‌مورد اجرا گذارده و طبعاً این موارد مشمول الزام به تجدیدنظرخواهی بخشنامه فوق‌الذکر نمی‌باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس‌ سازمان اداری و استخدامی کشور