افزایش درصد فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در سطوح مختلف، موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (در حال بررسی در هیئت وزیران)

خبر مورخ 17 مهر 1398

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت دفتر هیئت دولت، بررسی موضوع اصلاح درصد فوق‌العاده جذب کارکنان شهرداری‌ها در سطوح مختلف در دستور کار جلسه تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ قرار گرفته است.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • اعضای محترم کمیسیون امور اجتماعی مجلس شمارابه خدا فوق العاده جذب کارکنان شهرداریها رااصلاح وهمین امسال اعلام کنید . ممنونیم

    چهارشنبه, Jan 22 2020 1:03:13pm

در موضوع شهرداری بخوانید!

پرداخت تفاوت تطبیق ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی

عدم امکان ادامه خدمت ایثارگران تا 35 سال با احتساب یک مقطع بالاتر در شهرداری‌ها

دستورالعمل اجرای ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه موضوع: امتیازات شاغلین مناطق عملیاتی در شهرداری‌ها

شهرداری از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آن صدق می‌کند و حتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کند نیز مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهد بود (دادنامه هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری)

ابطال حق ایاب و ذهاب مدیران شهری و شورای شهر (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور از حیث تصریح به ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان «تحت هر عنوان» (دادنامه شماره 1961 مورخ 25/10/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

درج اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها در سامانه آمار و اطلاعات به نشانی: amarnameh.imo.org.ir با هدف ساماندهی و احصاء منابع انسانی مورد نیاز (بخشنامه شماره 31204 مورخ 17/06/1398 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -