موضوع استفساریه:

ماده واحده ـ آیا موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن  نام صندوق به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می‌باشد؟

نظر مجلس:

بلی، اضافه نمودن نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور در تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهـادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در تـاریخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر بر اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیر ماه یکهراز و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع نهاد عمومي غيردولتي بخوانید!

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) الحاقی ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه مأموریت داوطلبان و امدادگران شاغل در دستگاه های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 50131/ت53512هـ مورخ 28/4/1396 هیأت وزیران)

قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1367/2/8 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی)

ابطال بند 5 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اختصاص 15 امتیاز به فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی در آزمون استخدامی آن سازمان در سال 1393 (دادنامه شماره 31 مورخ 31/2/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری)

اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره)

نفي صلاحيت ديوان نسبت به شكايات مطروحه بطرفيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (دادنامه شماره ۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان)

ابطال تبصره ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهي (رأي شماره ۴۳۱-۴۳۲ مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

الحاق صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (بند ۹۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -