دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

 

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

یکشنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰

دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰

 دانلود دستور جلسات صحن

ب)  دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

از شنبه ۲۶ تا سه‌شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰

 دانلود دستور جلسات کمیسیون