دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

دوشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

سه‌شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰

چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰

 دانلود دستور جلسات صحن 

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

از شنبه ۲۹ خرداد تا چهارشنبه ۲ تیر

 دانلود دستور جلسات کمیسیون

اهم دستور جلسات:

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه