دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

سه‌شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۰

چهارشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۰ 

 دانلود دستور جلسات صحن 

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

از دوشنبه ۱۷ خرداد تا چهارشنبه ۱۹ خرداد

 دانلود دستور جلسات کمیسیون

اهم دستور جلسات:

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه