دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

 

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰

سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰

چهارشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۰

پنجشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۰

 دانلود دستور جلسات صحن

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

از شنبه ۱ تا چهارشنبه ۵ خردادماه

 دانلود دستور جلسات کمیسیون