دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی

الف) دستور نشست علنی مجلس

روزهای:

دوشنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۹

سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۹

چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

 دستور جلسات صحن

مهم‌ترین دستور جلسه هفته آینده:

 لایحه شوراهای حل اختلاف

- اخبار استخدامی لایحه شوراهای حل اختلاف

ب) دستور جلسات کمیسیون‌های تخصصی

از شنبه ۲۷ دی تا چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

 دستور جلسات کمیسیون