هدف و نوع سازمان :

سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداریها درتامین نیازمندیهای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به تامین خودکفائی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و... سرمایه های کوچک و پراکنده آنها واهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهرو شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید، فعالیتهای اقتصادی ، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس وبرابر مفاد این اساسنامه اداره میگردد ومی تواند به کلیه عملیات ومعاملات مالی وتجاری وبازرگانی اعم از واردات وصادرات وقبول نمایندگی شرکت ها وموسسات تولیدی و خدماتی داخلی وخارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات این اساسنامه مربوط باشد راساً یابه نمایندگی از طرف شهرداران عضومبادرت نماید.

تبصره : شهرداریهای عضو سازمان ونیز داوطلب عضویت در خصوص خرید سهام از سازمان همیاری شهرداریهای استان و یا کشور ویا اتحادیه سازمانهای همیاری کشور(درصورت تاسیس) ونیز اعطاء نمایندگی سهام خود در سازمان همیاری شهرداریهای کشورو یا اتحادیه سازمانهای همیاری به سازمان همیاری شهرداریهای استان ،قبلاً موافقت شورای اسلامی شهر (یا جانشین قانونی ) را می بایستی با رعایت مقررات مربوطه کسب نمایند.

موضوع سازمان :

سازمان می تواند با رعایت مقررات موضوعه وکسب مجوزهای موردنیاز با اقدامات ذیل مبادرت کند.

الف : پشتیبانی شهرداریهای عضو از طریق :

1/الف = ارائه خدمات مشاوره ای درزمینه اموراداری ومالی وخدماتی در صورت احراز شرایط لازم وفق دستورالعملهای وزارت کشور با انعقاد قرارداد.

2/الف = ارائه آموزش های موردنیاز کارکنان شهرداریهای عضو، در صورت احراز سرائط لازم باری آموزش وفق دستورالعملهای وزارت کشور با انعقاد قرارداد.

3/الف = ارائه خدمات طراحی و مشاوره فنی با دریافت سطح لازم از دفتر فنی وزارت کشور یا سازمان برنامه و بودجه در صورتی که سازمان مستقلی برای این امر بصورت وابسته به شهرداریهای استان ایجاد نشده باشد ، با انعقاد قرارداد.

4 /الف = ارائه خدمات حسابرسی در صورت احراز شرائط لازم برای این امر وفق دستورالعملهای وزارت کشور جهت حسابرسی قانونی شهرداریها توسط وزارت کشور موضوع بند ب ماده 44   آئین نامه مای مصوب سال 1359 ، با انعقاد قرارداد.

5 /الف = ارائه خدمات رایانه ای در صورت احراز شرایط لازم.

ب : اقدامات عمرانی از طریق :

1/ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته کارهای عمومی نظیر ، زیرسازی و یا روسازی راه وخیابان ، زیرسازی راه آهن وعملیات ساختمانی مترو، باند ومحوطه فرودگاه ، پل ، تونل ، دیوارساحلی ، محوطه سازی بندر وساحل ، شمع کوبی و سپر کوبی ، ساختمان کانال ونهروزهکشی ، بند ، سیل برگردان ، تسطیح و آماده سازی اراضی برای مصارف گوناگون و کارهای مشابه

2/ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته تاسیسات شهری مانند ، آب و فاضلاب (اعم از سطحی یا منازل یا صنعتی )، گازشهری ، برق رسانی ، مخابرات ، انتقال آب ، ساختمان تاسیسات آبگیری و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و تله سی یژ وتله کابین وکارهای مشابه .

3/ب = انجام عملیات پیمانکاری دررشته ابینه مانند ، ساختمان ابنیه عمومی ، مسکن ، ابنیه درمانی و بهداشتی ، ابنیه آموزشی و فرهنگی و ورزشی ، ترمینال های مسافری با عملکرد درون شهری و برون شهری ، ایستگاه های آتش نشانی وامداد ، میادین میوه وتره بار وخرید و فروش مایحتاج عمومی ، پارکینگ های سطحی وطبقاتی واحداث پارک ها و باغهای شهری و      گردشگاه های کوهستانی و جنگلی و ساحلی

4/ب = انجام عملیات پیمانکاری در رشته تاسیسات گرم کننده وخنک کننده ، برقی ،بیمارستانی ، آزمایشگاهی و کارهای مشابه.

5/ب = انجام عملیات پیمانکاری دررشته اختصاصی نظیر ، تزریق سیمان با مواد دیگر ، حفرچاه عمیق لایروبی ، سدسازی ، مخازن بتونی و فلزی .

ج : اقدامات تولیدی از طریق :

1/ج = احداث کارگاهها و کارخانجات تولید واستحصال انواع مصالح معدنی وساختمانی و   فرآورده های بتونی و آسفالت ونظائر آن .

2/ج = احداث کارگاههای وکارخانجات تولید انواع کالاها و فرآورده های کشاورزی مرتبط با نیازمندیهای شهری و شهرداری وایجاد واحدهای کشت و صنعت .

3/ج = احداث کارگاه ها و کاخانجات تولیدات صنعتی و معدنی مرتبط با نیازمندیهای شهری و شهرداری و فعالیت در خصوص اکتشاف و بهره برداری معادن وراه اندازی مجتمع های صنعتی

د : فعالیت در امور ماشین آلات ووسائط حمل و نقل از طریق :

1/د = تامین ماشین آلات سبک و سنگین و عمرانی مورد نیاز شهرو شهرداریها از طریق ایجاد و تاسیس بانک ماشین آلات عمرانی برای پشتیبانی عملیات عمرانی وحمل ونقلی آنها بصورت اجاره .

2/د = ارائه خدمات تعمیرگاهی و و سرویس ونگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه

3/د = تهیه ونصب ماشین آلات سردخانه ای و کشتارگاهی وانبارداری .

ه : فعالیت در امورحمل ونقل مسافرو بار و خدمات ایرانگردی و جهانگردی از طریق :

1/ه = ارائه خدمات ایرانگردی وجهانگردی با تاسیس دفاترواقامتگاه (نظیر هتل ، متل ، مهمانسراوکمپ ) با کسب مجوز لازم.

2/ه = تاسیس واداره مرکز ویا موسسه حمل مسافر وبار درون شهری وبرون شهری با انواع وسائط اعم از زمینی ، هوایی ، دریایی با کسب مجوز لازم .

و : فعالیت در امور بازرگانی از طریق :

1/و = خرید و فروش وواردات و صادرات انواع کالا و مواد مورد نیاز شهر و شهرداریها.

2/و = قبول نمایندگی بازرگانی شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی

3/و = اقدام و مشارکت در تاسیس وراه اندازی بازارچه های مرزی

4/و = خریدو فروش انواع ماشین آلات عمرانی و وسائط حمل ونقل موتوری مورد نیاز شهر و شهرداری .

5/و = اقدام ومشارکت در اره اندازی نمایشگاه های بازرگانی

6/و = اقدام ومشارکت در راه اندازی و بهره برداری مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی در قالب مقررات موضوعه .

7/و = اعطاء وام به شهرداریهای عضو و سازمان های وابسته وتابعه آنها در قبال اخذ سود و تضمین کافی ویا مشارکت در طرحها ی درآمد زای شهرداریها.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)