الحاق جزیره هنگام به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم (تصویبنامه شماره 35417/ت50089ک مورخ 3/4/1393 هیأت وزیران)

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 9/10/1392 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1384- و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب کردند:

جزیره هنگام به شرح نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی قشم موضوع تصویبنامه شماره 45399/ت16876ک مورخ 16/5/1375 الحاق می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مناطق آزاد تجاري بخوانید!

ابلاغ بودجه سال 98 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی (تصویبنامه شماره 22257/ت56425هـ مورخ 28/2/1398 هیئت وزیران)

تصویبنامه در خصوص بودجه سال 1397 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها (تصویبنامه شماره 165329/ت55208ک مورخ 22/12/1396 هیئت وزیران)

همترازی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106112/ت54820هـ مورخ 27/8/1396 هیئت وزیران)

الحاق رییس سازمان حفاظت محیط زیست به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه (تصویبنامه شماره ۵۹۵۹۶/ت۵۰۹۳۰هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (تصویب‌نامه شماره ۵۹۶۲۲/ت۵۰۹۰۹هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 35411/ت50410ک مورخ 3/4/1393 هیأت وزیران)

تنفیذ تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدماتی سال ۱۳۹۱ سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی، برای اجرا در سال ۱۳۹۲ (مصوبه ۱۴۶۱۷۰/ت۴۹۸۵۶ک مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -