پیگیری اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

پیگیری اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

سفره‌ای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشت میزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال ۹۶ دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش نمی شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده، آمده :” نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.”

از این رو، طبق این تأکید قانونی قرار شد تا اصلاح روند پرداخت‌ حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی با تصویب آیین نامه ای، به اجرا برسد. پیرو آن در تاریخ چهارم آذرماه سال ۹۴، آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.

در این آیین نامه، موضوع کارکنان مناطق عملیاتی به طور کل به حاشیه رفت چرا که در تعریف صنعت نفت در این آیین نامه، وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعریف شده و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه نیز، کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند، نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان‌ها و موسسسات تابعه!

دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی آیین نامه مذکور، همین ایراد قانونی را به آیین نامه وارد کرده و در مقام شاکی، موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد و در نهایت در تاریخ بیست و یکم آذرماه سال ۹۶ رأی مبنی بر ابطال برخی بندهای آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت صادر شد.

در حکم صادره توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: “مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین‌نامه ناظر بر آن است،وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ۹ ماده ۲ آیین‌نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشند که این امر مغایر حکم ماده ۱۰ قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و مؤسسات تابعه. با توجه به مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین‌نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارائه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.”

ببینید: ابطال بندهایی از آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

با وجود آنکه اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از سوی کارکنان مناطق عملیاتی که اغلب قریب به اتفاق آنها کارکنان پیمانکاری و غیررسمی نفت هستند، پیگیری نشد، اما کارکنان رسمی وزارت نفت با استناد به مواد آیین نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، در سال پایانی دولت خواستار افزایش حقوق و مزایای خود شده اند.

در واقع سفره‌ای که قرار بود برای کارکنان مناطق عملیاتی گشوده شود، امروز از سوی کارکنان رسمی پشت میزنشینی در حال پیگیری است که چند برابر کارکنان غیررسمی شاغل در مناطق عملیاتی حقوق و مزایا دارند و مطابق رأی سال ۹۶ دیوان عدالت اداری، مشمول این افزایش حقوق و مزایا نیستند.

کارکنان رسمی وزارت نفت که از نظر تعداد، شاید یک چهارم کارکنان قراردادی نیز نباشند، در سال پایانی فعالیت دولت با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری و با تشکیل کمپین هایی در حال پیگیری افزایش حقوق و مزایای خود به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند.

31 دیدگاه

 1. تا امثال شما چرت و پرت نویس ها وجود داره این مملکت تو هیچ زمینه ای پیشرفت نمیکنه . هدف شما ها چیزی نیست جز تفرقه انداختن بین کارکنان, تو همین مطلب آبکی ای نوشتی بخوبی معلومه که قصد دارید کارکنان را به رسمی وقراردادی یا ستادی و عملیاتی و غیره تقسیم کنید. کارکنان رسمی اغلب از نخبگان رشته های مختلف و با آزمون جذب شدن ( البته در سنوات قبل نه مثل الان با مصوبه مجلس و …) حقوق کارکنان قراردادی شاغل در صنعت نفت هم نسبت به دیگر صنایع بالاتر و مناسب تر هست (حداقل در منطقه کاری بنده) . کارکنان به قول شما پشت میز نشین هم بعنوان پشتیبان نیرو های عملیاتی انجام وظیفه میکنن و زحماتشون برای ما عملیاتی ها پوشیده نیست .

 2. سلام بر وزیر نفت محترم بزرگوار تمام کارهای سخت زیان اور اینم تو ابادان کارگر انجام میده انوقت ماده ده را میخواهید برای کارمندان لحاظ کنید خدا را خوش میاد تولید زحمت بیماری شیمیایی حوادث کرما رطوبت صد در صد با کارگرست تجدید نظر کنید با سپاس

 3. چقدر جانبدارانه نوشتید، ماده 10 مربوط به کارکنان زیر مجموعه وزارت نفت است که قاعدتا رسمی هستند و از سال 93 این افزایش پرداخت نشده است، کارکنان رسمی نفت اکثرا از قشر نخبگان و متخصصین کشوری هستند و ارتباطی با نیروی های قراردادی اعم از قرارداد مستقیم، قرارداد معین یا ارکان ثالت که بدون آزمون و گزینش های فنی خاصی استخدام شده اند ندارند که البته این افراد هم بسیار زحمت کش هستند و خود وزارت نفت پس از اعمال ماده 10 انشالاه در خصوص افزایش حقوق نیروهای قراردادی هم باید اقدام کند.

 4. آقای اوجی مگر خودت بیل بدست گرفتی در صنعت نفت کارگری می‌کنی خودت رو اگر دسته کم گرفتی ما پشت میزیا اگر نباشیم حقوق و دیگر کارهای کارکنان تخصصی انجام نمیشه

 5. کارمندای نفت تو گرمای طاقت فرسا روزی ۱۲ ساعت دوراز خانواده هستن و زن وبچشون توغربت مشکلات زیادی دارن.
  حتی اگه بستگان نزدیک اتفاقی براش بیوفته به خاطر شیفتی بودن نمیتونن کنارشون باشن.
  کل مسئولیت‌های خونه میفته رو دوش زنی که هیچ آشنایی توغببت نداره
  همسرم شاغل نفت بوده ساعت ۳شب بچم تب نزدیک ۴۰ درجه داشته مجبورشدم تنهایی ببرمش دکتر.
  برای اجاره کردن خونه گفتن اول اجاره کنیدبعدازچندماه ماطبق مبلغ اجاره بهتون وام تعلق میگیره.
  .راننده سرویس بیچاره مادرش فوت شده ولی به خاطر کارش نتونست توختم مادرش باشه
  کارمندی که توگرمای ۵۰ درجه وبیشترمجبور به کاره حقش بیشتراز ایناست
  هرچند الان استخ امیا فقط شده پارتی بازی

 6. چرا دروغ مینویسید. خوبه خودتون که بخشهایی از ماده ده رو گذاشتید.

  اولاً همه رسمیها در سمتهای عملیاتی و تخصصی کار میکنن. مگه میشه یه دکترای شیمی یا فوق لیسانس مکانیک یا … که از طریق آزمون استخدام شده و جزء یک درصد نخبه های رشته خودش در کشور بوده برای رشته های غیرتخصصی استفاده بشه. کلاً در وزارت نفت همه یا عملیاتی هستن یا پشتیبانی و متخصص.

  دوماً اکثریت رسمیها در مناطق عملیاتی و سمتهای تخصصی دارن کار میکنن (چون همه از طریق آزمون استخدامی و بدون پارتی استخدام شدن) اون معدود رسمیهایی هم که رفتن ستاد برای پستهای مدیریتی و تخصصی رفتن.

  سوماً الان هر اداره ستادی نفت برید میبینید اکثرن غیررسمی هستن از ادارات روابط عمومی، امور اداری و … (چون اکثرن با پارتی و بدون طی کردن مراحل آزمووهای تخصصی استخدام شدن) (البته اونا هم دارن زحمت میکشن و باید به معیشتشون توجه بشه)

  1. سلام برادر طوری صحبت میفرمایید که هر کسی نداند می گویدالان شرکت نفت پر است از نیروهای رسمی نخبه که 1 درصد کل نخبگان ایران را تشکیل دادن خوبه که الان ما هم در شرکت نقت شاغلیم و معنی نیروس نخبه رو هم فهمیدیم بنده با 20 سال سابقه کار و مدرک دکترای IT خودم رو نخبه نمی دونم و الان شما به خاطر اینکه 4 کلمه درس بیشتری هوندی و یک شب بیشتر شانس آوردی و مشکلاتی برای آزمون نداشتی تازه اگر هم پارتی نداشتی به خودت میگی نخبه , نخبه شهدای ما بودن که توی دفاع مقدس فرمانده شون با سرباز معمولیشون فرقی نداشت الان شما ببین رسمیها چج.ری خودشون رو دست بالا می گیرن برای کسی بگو که توی شما نباشه برادر من

 7. در مناطق عملیاتی کارکنان رسمی زیادی وجود دارند و همه کارکنان مناطق عملیاتی ، پیمانکاری و یا قرارداد موقت و قراردادی نیستند و چون پشتوانه اجرایی قوی برای مطالبات و مصوبات بنفع کارکنان رسمی مناطق عملیاتی ندارند همیشه حق و حقوق آنها ضایع شده است و تنها زمانی چیزی به آنها داده میشود که بیشتر آن به نیروهای رسمی ستادی داده شود و تا آنها ذینفع نباشند هیچ پشتیبانی برای حق کارکنان رسمی مناطق عملیاتی نمی کنند و کارکنان مناطق عملیاتی هم خود راسا و بدون اجازه ادارات ستادی ،مجوز هیچ اقدامی برای پی گیری حق خود ندارند وگرنه توبیخ و بازخواست هم میشوند.

 8. در حال حاضر که در شرکت‌های پیمانکاری نفت حقوق کارمندان قراردادی بسیار بالاتر از کارمندان رسمی می‌باشد (دو میلیون بطور متوسط +افزایش ۳۸درصدی وبرای بعضی ها ۵۰ درصدی +پایه ثابت واستفاده از همه مزایای رسمی ها)
  فقط ظلم بسیار به کارمندان رسمی نفت شده که اغلب با پایه های کم تثبیت شده فقط شامل افزایش ده درصدی شده اند و در مقایسه با حقوق سایر ارگان‌ها کمتر هم هست
  وحالا هم که به ماده ده دل خوش کرده ایم با هزاران مخالفت وبد گویی روبرو هستیم
  واقعا
  از درو ن خودمان را میسوزانیم واز بیرون دیگران را

 9. خیلی زشت و جانبدارانه نوشتید
  تعداد کارکنان پشت میز نشین مفت خوری که میفرمایید بعد از ۳۵تا۴۰ سال کار با مزایای کار ۲۵ ساله بازنشسته می شوند و مشمول سفف های حقوقی و پاداش پایان خدمت (حتی با احتساب ۲۵ سال کارکرد مواجه میشوند) .احتمالا نمیداند همین افرادی که فرمودید همه متخصص و نخبه و با آزمون های سخت وارد این عرصه شده اند و با حقوقی بسیار کمتر از کشورهای همسایه و شرکت های خصوصی زحمت می کشند.
  نمیدانم چرا مجموعه ای تلاش میکنند اولا” بین نیروهای زحمتکش رسمی و غیر رسمی تفرقه افکنی کنند و دوما” صنعت نفت کشور را به چالش و نابودی بکشانند.
  در حق تک تک نیروهای عملیاتی شاغل در مناطق بسیار بد و بی امکانات با فرسودگی شدید تاسیسات ظلم میشود.
  چند نفر از صنعت نفتی ها بعد از ۶۰ سالگی سالم یا زنده هستند؟ حقوق کارگر نفتی صفر در کشورهای فقیر دنیا بالای نهصد میلیون تومان است.به مهندس ما چقدر میدهند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام