وزارت نفت و نیرو

افزایش حقوق و مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وزارت نیرو سال ۱۴۰۱

نحوه افزایش حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌ها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته (دولتی) وزارت نیرو سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰/۲۷۴۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو)

افزایش حقوق و مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دولتی وزارت نیرو سال ۱۴۰۱

به پیوست تصویب‌نامه‌های شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ و شماره ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و همچنین بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ موضوع نحوه محاسبه و افزایش حقوق و مزایای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران، جهت اجرا در چارچوب طرح‌های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت‌های تابعه (دولتی) ابلاغ می‌گردد.

علی اکبر محرابیان- وزیر نیرو

پیوست‌های بخشنامه:

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۵۰۰/۲۷۸۴۶/۱۴۰۱ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو)

شرکت های مادرتخصصی، ساتبا و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته

در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰/۲۷۴۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ وزیر محترم نیرو، ضمن ارسال صورتجلسه شماره (۸۹) مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۱ کمیته سرمایه انسانی به پیوست «شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱» موضوع پیوست شماره یک صورتجلسه مذکور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمد شهرابی فراهانی- سرپرست معاونت تحقیقات و منابع انسانی

شیوه نامه اجرایی افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱

(موضوع مصوبه جلسه شماره ۸۹ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو)

در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۰/۲۷۴۴۳/۱۴۰۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۱ وزارت نیرو، تصویب‌نامه‌های شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱، شماره ۴۲۲۸۳/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ و شماره ۴۲۲۹۴/ت۵۹۷۰۳هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۲۶۶۳۱۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و بر اساس طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل شرکت های تابعه (دولتی)، «شیوه نامه اجرای افزایش حقوق و مزایای کارکنان شرکت‎های تابعه (دولتی) در سال ۱۴۰۱» به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

ضریب ریالی موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل، با (۳۸) درصد افزایش، به میزان دوهزار و سیصد و چهل و یک (۲.۳۴۱) ریال تعیین می‌گردد.

۱- حداقل مزد روزانه کارکنان دارای قرارداد دائم و مدت موقت مشمول قانون کار، یک میلیون و سیصد و نود و سه هزار و دویست و پنجاه (۱.۳۹۳.۲۵۰) ریال تعیین می‌گردد. لذا حقوق و مزایای روزانه (مجموع ریالی امتیازات فردی و شغلی ضربدر ضریب ریالی به صورت روزانه) هیچ یک از کارکنان در هر ی از بخش‌های شغلی نباید از مبلغ فوق کمتر باشد.

۲- در اجرای بند (۱) بخشنامه فوق الذکر، روزانه به میزان یکصد و هفتاد و یک هزار و هفتسد و بیست و دو (۱۷۱.۷۲۲) ریال بر اساس ضریب ریالی موضوع بند (۱) به دو هزار و دویست و یک (۲.۲۰۱) امتیاز، تبدیل و این امتیاز به مجموع امتیازات فردی (آخرین امتیاز مدرک تحصیلی در سال ۱۴۰۰) هر یک از کارکنان اضافه می گردد.

۳- امتیاز سنوات خدمت (پایه سنواتی) بر اساس جدول شماره (۱۹-۳) پیوست محاسبه گردد.

۴- کمک هزینه اقلام مصرف خانوار، ماهیانه به میزان هشت میلیون و پانصد هزار (۸.۵۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت گردد.

۵- کمک هزینه مسکن، ماهیانه به میزان پنج میلیون و پانصد هزار (۵.۵۰۰.۰۰۰) ریال پرداخت گردد.

۶- رعایت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ضوابط اجرایی آن و سایر ضوابط و مقررات مربوط، الزامی است.

۷. در اجرای تبصره (۳) بند (۳) تصویبنامهم صدرالذکر و به منظور رعایت تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مقتضی است مطابق نامه شماره ۲۶۰۵۷ مورخ ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام شود.

مشاهده فایل ابلاغی بخشنامه

جدول شماره ۱۹-۳
امتیاز حق سنوات
سطح حداقل حد وسط حداکثر
گروه ۱ ۸۹۸ ۹۰۰ ۹۰۳
گروه ۲ ۹۰۰ ۹۰۳ ۹۰۵
گروه ۳ ۹۰۳ ۹۰۵ ۹۰۸
گروه ۴ ۹۰۵ ۹۰۸ ۹۱۰
گروه ۵ ۹۰۸ ۹۱۰ ۹۱۳
گروه ۶ ۹۱۰ ۹۱۳ ۹۱۵
گروه ۷ ۹۱۳ ۹۱۵ ۹۱۸
گروه ۸ ۹۱۵ ۹۱۸ ۹۲۱
گروه ۹ ۹۱۸ ۹۲۱ ۹۲۳
گروه ‍۱۰ ۹۲۱ ۹۲۳ ۹۲۸
گروه ۱۱ ۹۲۳ ۹۲۸ ۹۳۳
گروه ۱۲ ۹۲۸ ۹۳۳ ۹۳۹
گروه ۱۳ ۹۳۳ ۹۳۹ ۹۴۴
گروه ۱۴ ۹۳۹ ۹۴۴ ۹۴۹
گروه ۱۵ ۹۴۴ ۹۴۹ ۹۵۴
گروه ۱۶ ۹۴۹ ۹۵۴ ۹۵۹
گروه ۱۷ ۹۵۴ ۹۵۹ ۹۶۴
گروه ۱۸ ۹۵۹ ۹۶۴ ۹۶۹
گروه ۱۹ ۹۶۴ ۹۶۹ ۹۷۴
گروه ۲۰ ۹۶۹ ۹۷۴ ۹۷۹

مطالب مرتبط:

44 دیدگاه

 1. باسلام
  اینجانب بازنشسته کشوری رسته فنی تخصصی وزارت نیرو((برق منطقه ای تهران))تقاضای اعمال ماده ۱۲۵و۶۴قانون مدیریت خدمات کشوری که به صراحت عنوان شده افزایش سالیانه حقوق حداقل برابرنرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام نموده است رادارم،
  مابازنشستگان کشوری ولشگری تبعیض حقوق بابازنشستگان همترازتامین اجتماعی رانمی پذیریم وبایدهم زمان بااصلاح احکام سایرسطوح بازنشستگان تامین اجتماعی احکام بازنشستگان کشوری ولشگری به همان میزان اصلاح گردد.

  باسپاس

 2. باسلام ،اینجانب بنمایندگی ازطرف بازنشستگان کشوری رسته فنی تخصصی وزارت نیرو((برق منطقه ای تهران))تقاضادارم طبق فصل۱۴ماده ۱۲۵وهمچنین موًخرماده ۶۵قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مستمری سال ۱۴۰۱ برابرنرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام نموده است اصلاح گردد.
  ما بازنشستگان تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی بابازنشستگان کشوری ولشگری رانمی پذیریم.

 3. تورابوجدانتا فکرهم بهبازنشستگان بهداشت ودرمان کنید اکثرادارات بیمارستان دارند رایگان می‌شوند ولی ماکادردرمان باید پول بدهیم گوزهگر باکوزه شکسته میخورد

 4. با سلام
  احتراما”خواهشمنداست که یه فکری هم به وضعیت حقوق کارمندان رسمی بخصوص بنده که کارمند رسمی اداره بهزیستی هستم با سی سال سابقه حداقل حقوق یعنی زیر حکم بنده 56000000ریال است یعنی این ظلم بزرگی در حق کارمندان رسمی است.

 5. سلام خسته نباشید خدمت مسئولان وزارت نیرو
  بنده با 20 سال سابقه کار و6سرعائله زیر 8میلیون تومان حقوق میگیرم این مبلغ واس آنها که خود را اداره می‌نامند پول تنقلات شان نیست نیروهای شرکتی و حجمی هستیم آیا شما به آخرت عتقاد دارید یک روز باید جواب پس بدین الان فرسوده شدیم توان چند شغل رانداریم
  تورا خدا این شرکت را جمع کنید بسه

 6. ترا خدا یه فکری به حال کارکنان زحمتکش دادگستری کنید زیر حجم کار و حقوق کم داریم له میشیم کسی هم به فکر ما نیست که نیست !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *