مجموعه مدیریت خدمات کشوری

مجموعه مدیریت خدمات کشوری

به تدریج این مطلب به‌روز خواهد شد. اگر مقرره یا سابقه‌ای را در جداول ذیل نیافتید، از کادر جستجوی بالا استفاده کنید.

قانون مدیریت خدمات کشوری+ اصلاحات و الحاقات بعدی

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره مشاهده
۱  قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری
۲ قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری blank
۳  قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون تفسیر بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری
۴  قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
۵  قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و نسخ مواد (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری

دستورالعمل نحوه بکارگیری بازنشستگان: لینک

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
۶  قانون اصلاح بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری  قانون اصلاح بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
۷  قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه های درمانی قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

مقررات فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
۱  آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص قیمت تمام شده خدمات و افزایش بهره‌وری آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲  آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نظام پیشنهادها blank
۳  آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص: «انتقال و مأموریت کارکنان» blank
۴  آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تقویت و حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات از این بخش

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۵  تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و محروم در امور حمایتی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین مناطق كمتر توسعه يافته و محروم در امور حمايتی
۶  آیین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص وظایف قابل واگذاری و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

مقررات مربوط به فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری- حقوق مردم

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام کارمندان»

blank

مقررات فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری- ساختار سازمانی

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
2 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
3 ابلاغ ساختار تشکیلاتی مجتمع های اداری مستقر در شهرستان و بخش blank
4 ابلاغ سیاست و رویکردهای جدید تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مقررات قبلی blank
5 ضوابط ساماندهی واحدهای عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی blank
6 دستورالعمل ساماندهی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و نحوه انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکاری blank

مقررات فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری- فنآوری اطلاعات و خدمات اداری

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 دستورالعمل اصلاح فرایندها و روش‌های انجام کار موضوع ماده (36) قانون مدیریت خدمات کشوری

سابقه:

– راه‌اندازی درگاه اطلاع‌رسانی خدمات دولتی “ایران مردم”: لینک

– دستورالعمل مورخ 17/12/1388 این ماده: لینک

blank
2 دستورالعمل استاندارد تارنما (وب‌سایت)های دستگاه‌های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی موضوع ماده (37) قانون مدیریت خدمات کشوری

سابقه:

– دستورالعمل مورخ 25/8/1387 این ماده: لینک

blank
3 دستورالعمل جایزه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران

مستندات اجرا در سال 1396: لینک

blank

مقررات فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری- ورود به خدمت

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی بند «ز» ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام» blank
2 دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (41) و (44) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
3 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی

رأی ابطال اعطای امتیاز به کارکنان غیررسمی دستگاه‌های اجرایی در آزمونهای استخدامی: لینک

blank

مقررات فصل هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری- استخدام

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی blank
2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: دوره آزمایشی خدمت رسمی blank
3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: دوره آزمایشی خدمت رسمی blank
4 دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی blank
5 آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: نحوه بازخریدی کارمندان به دلیل کسب امتیاز ضعیف ارزیابی blank
6 اعلام لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه‌ها در حوزه استخدام blank
7 هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه‌های شماره 555 مورخ 19/8/1387 و شماره 874-849 مورخ 14/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری blank

مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری- انتصاب و ارتقای شغلی

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: نحوه تغییر سمت مدیریت‌های حرفه‌ای و تعیین معاون ثابت blank
2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای blank
3 دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران blank

مقررات فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری- توانمندسازی کارکنان

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری blank
2 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی blank
3 نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی blank
4 دستورالعمل نحوه توزیع بورس‌های آموزشی خارج از کشور

اصلاحیه: لینک

blank
3 ارزش استخدامی گواهینامه‌های «پایان دوره‌های آموزش عالی آزاد، MBA، DBA، تکمیلی، تخصصی و…» و «گواهینامه نوع دوم» صادره از سوی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی کشور و شرکت‌های پژوهشی blank

مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری- حقوق و مزایا

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل مربوط: لینک

blank
2 آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
3 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص هم‌طرازی هنرمندان و افرادی که تحصیلات حوزوی دارند blank
4 اجازه پرداخت فوق‌العاده موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری

ایراد رییس مجلس: لینک

اصلاحیه مورخ 21/3/1394: لینک

blank
5 آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابه‌جایی کارمندان موضوع بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
6 اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور

ایراد رییس مجلس: لینک

اصلاحیه مورخ 2/2/1395: لینک

رأی هیأت عمومی در خصوص عدم احتساب در تفاوت تطبیق: لینک

blank
7 لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوق‌العاده ویژه و بار مالی ناشی از آن blank
8 تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال 1396 blank
9  تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال 1396

دستورالعمل همسان سازی: لینک

blank

مقررات فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری- ارزیابی عملکرد

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
2 دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی blank
3 دستورالعمل نحوه ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه‌های اجرایی در دو سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن

برگزاری جشنواره شهید رجایی 1396: لینک

شیوه‌نامه نحوه امتیازدهی شاخص‌های عمومی در استان: لینک

blank

مقررات فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری- حقوق و تکالیف کارمندان

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره  مشاهده 
1 آیین‌نامه اجرایی مواد (84)، (86)، (87)، (90)، (91) و (93) قانون مدیریت خدمات کشوری blank
2 دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری» blank

مقررات فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری- تأمین اجتماعی

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت blank
2 آیین‌نامه اجرایی نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوق‌العاده اضافه کار موضوع قسمت دوم ماده (59) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران blank
3 دستورالعمل شماره 70 مستمری‌ها با موضوع نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی blank

مقررات فصل چهاردهم قانون مدیریت خدمات کشوری- شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 ردیف  عنوان قانون/ مقرره   مشاهده 
1 آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آیین‌نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

کتاب الکترونیکی “مجموعه مدیریت خدمات کشوری” (ویرایش نخست) به صورت رایگان منتشر شد.

blank لینک دانلود کتاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *