مصوبات طرح مهر آفرین

ابطال بخشنامه نحوه اجرای طرح مهرآفرین

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۳۴۹ کلاسه پرونده:  ۹۲/۱۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور …

ابطال بخشنامه نحوه اجرای طرح مهرآفرین ادامه »

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور) بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان ها و شركت هاي دولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي با توجه به تصميم هيئت وزيران در خصوص …

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور) ادامه »

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور) نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول (138 و 170) قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه …

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور) ادامه »

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور) نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون اساسی نسبت به طرح مهرآفرین (موضوع تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/91 و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی، استانداری ها و …

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین ادامه »

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي) جناب آقاي دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران با سلام؛ بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران …

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي) ادامه »

بخشنامه در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین

بخشنامه معاون رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي با توجه به تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 و اصلاحيه هاي شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/1391 و شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392 هيأت وزيران و …

بخشنامه در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین ادامه »

متن کامل مصوبه مهرآفرین با آخرین اصلاحات

متن کامل مصوبه مهرآفرین با آخرین اصلاحات مصوبه مهرآفرین که به شماره ۱۶۶۴۴۱/ت ۴۸۷۰۲هـ در تاریخ ۳۰/۹/۹۱ برای اجرا ابلاغ گردید، دو بار مکرر پس از ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که این اصلاحات طی مصوبه‌هاي شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ و شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲اتفاق افتاد. به دلیل اهمیت این مصوبه و اصلاحات …

متن کامل مصوبه مهرآفرین با آخرین اصلاحات ادامه »

اصلاح اصلاحیه طرح مهرآفرین

اصلاح اصلاحیه طرح مهرآفرین (مصوبه شماره 9882/ت48702هـ مورخ 24/1/1392 هیأت وزیران) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: طرح مهرآفرین موضوع تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه …

اصلاح اصلاحیه طرح مهرآفرین ادامه »

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین»

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین» (نامه شماره۷۷۸۱۲هـ/ب مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱) جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره …

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱، ناظر به طرح مهر آفرین» ادامه »

اصلاح مصوبه طرح مهرآفرين

اصلاح مصوبه (طرح) مهرآفرين موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هيأت وزيران (تصويبنامه شماره ۲۲۵۶۵۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ هيأت وزيران) هيئت وزيران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: طرح مهرآفرين موضوع تصويب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي شود: …

اصلاح مصوبه طرح مهرآفرين ادامه »

نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن» (نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱)

 نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن» (نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱) جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرین و …

نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن» (نامه شماره ۶۳۸۲۹هـ/ب مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱) ادامه »

دستور رييس‌جمهور مبني بر اجراي مصوبه مهرآفرين با رعايت مقررات، عدالت و توزيع برابر فرصت‌ها (نامه شماره 201969/48702 مورخ 16/10/1391 هيأت دولت)

اعضاي محترم هيأت دولت با سلام، دستور مقام رياست جمهوري در خصوص “نحوه اجراي دو مصوبه مربوط به تسهيل استخدام و تبديل وضعيت كاركنان دولت” موضوع تصويب‌نامه‌هاي شماره‌ 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 و 195097/ت48702هـ مورخ 5/10/1391 به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد. “همان‌طور كه رويكرد دولت هميشه رعايت مقررات، عدالت و توزيع برابر فرصت‌ها …

دستور رييس‌جمهور مبني بر اجراي مصوبه مهرآفرين با رعايت مقررات، عدالت و توزيع برابر فرصت‌ها (نامه شماره 201969/48702 مورخ 16/10/1391 هيأت دولت) ادامه »

پاسخ به ایرادات دیوان محاسبات در خصوص طرح مهرآفرین

پاسخ به ايراد واحدهايي از ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي تصميم‌نامه‌ شماره‌ 176441/ت48702هـ مورخ 30/09/1391 هيأت وزيران موسوم به طرح مهرآفرين و تأكيد بر حسن اجراي اين مصوبه (نامه شماره ۴۰۸۴۶/۹۱/۲۳۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رییس‌جمهور) بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌هاي سراسر كشور با توجه به استعلامات و …

پاسخ به ایرادات دیوان محاسبات در خصوص طرح مهرآفرین ادامه »

پیوست مصوبه مهرآفرین- سقف پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

سقف پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ردیف دستگاه تعداد 1 ستاد وزارت راه و شهرسازی 5525 2 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 4920 3 سازمان ملی زمین و مسکن 320 4 سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی 345 5 شرکت ساخت و توسعه …

پیوست مصوبه مهرآفرین- سقف پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه »

پيوست طرح مهرآفرين- ساماندهي فرآيند تشريفات گمركي

در اجراي ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 3، 9 و 12 قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390، ماده (8)‌ قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 19/9/1390، ماده (4) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 18/9/1387 و مواد 3 و 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه …

پيوست طرح مهرآفرين- ساماندهي فرآيند تشريفات گمركي ادامه »