جناب آقاي سيداحمد موسوي

معاون محترم حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري

بازگشت به نامه شماره 66625 مورخ 19/10/1384، تاريخ تصويب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مذكور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در لايحه تقديمي دولت به اشتباه 26/10/1382 ذكر شده است كه به همين صورت در مراحل تصويب تكرار و ابلاغ گرديده است.

لذا بدين وسيله تاريخ مذكور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه... موضوع نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 به 27/11/1380 اصلاح مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.