شیوه نامه اجرایی شناخت، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، ذخایر و بدهی‌های احتمالی (بخشنامه شماره 205873/57 مورخ 3/11/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

ذیحسابی

امور مالی

با سلام و احترام؛ با عنایت به تکلیف مقرر در تبصره ذیل بند (1) ماده (26)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (2) و ماده (4)‌ آیین نامه اجرایی تبصره فوق الذکر موضوع تصویبنامه شماره 15199/ت52534هـ مورخ 12/2/1395 هیأت محترم وزیران (لینک)، به پیوست شیوه نامه اجرایی شناخت، اندازه‌گیری و گزارشگری بدهی‌ها، ذخایر و بدهی‌های احتمالی که طی نامه شماره 480/40300 مورخ 13/10/1395 در راستای اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور به تأیید دیوان محاسبات کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید رحمت الله اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور