طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های آزاد

در جلسه علنی روز 30 شهریور ماه 1399، طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های آزاد به صورت عادی اعلام وصول شد.