تعدیل مبلغ ریالی تبدیل حبس به جزای نقدی موضوع ماده (27) قانون مجازات اسلامی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 15 مهر 1398

مطابق مفاد ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی، مبلغ ریالی برای کاهش میزان محکومیت محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی، روزانه مبلغ ۳۰۰ هزار ریال تعیین شده است که به استناد ماده (۲۸) همین قانون و به موجب مصوبه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ دولت، به مبلغ ۴۰۰ هزار ریال تعدیل گردید.

از آنجایی که به استناد ماده (۲۸) قانون یاد شده، مبلغ مذکور می‌بایست هر سه سال و به تناسب نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بازنگری شود و اکنون این زمان در حال اتمام است لذا وزارت دادگستری پیشنهاد نموده بر اساس شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی اعلامی از سوی بانک مربوط، مبلغ مذکور به ۷۰۰ هزار ریال اصلاح شود.

هم‌چنین، طبق مفاد بندهای (۶۴) و (۶۵) سیاست های کلی برنامه ششم توسعه درخصوص کاستن از محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های جایگزین و بهبود وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، بازنگری درخصوص مبلغ مورد نظر ضروری به نظر می رسد.

لذا وزارت مورد اشاره، پیشنهاد تعدیل مبلغ مذکور را به شرح جدول زیر جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.

تعدیل مبلغ موضوع ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پیشنهاد وزارت دادگستری

ماده، عنوان و تاریخ تصویب قانون مبلغ جزای نقدی تاریخ آخرین تعدیل شاخص بهای سال مبدأ با آخرین تعدیل شاخص بها زمان تعدیل درصد تعدیل مبلغ پیشنهادی
ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 400.000 ریال 19/8/95 100 170/6 70/6 700.000 ریال

 

گفتنی است، این درخواست مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.

مقررات مرتبط:

- تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس (تصویب‌نامه شماره 103000/ت53651هـ مورخ 19/8/1395 هیئت وزیران)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.