طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 27 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران

مقررات مرتبط:

- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران