نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال ۹۹ (ابلاغی از جامعه حسابداران رسمی ایران)

قابل توجه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی

1) به موجب مفاد مواد (4) و (5) آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران (لازم‌الاجرا از تاریخ 20/10/1394)، حداقل نرخ مبنای محاسبه حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی بر حسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای قراردادهای حسابرسی، منعقده برای حسابرسی سال 1399 به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

ردیف رتبه‌های حرفه‌ای

نرخ پایه حق‌الزحمه ساعتی (ریال)

1 کمک حسابرس 255.700
2 حسابرس 383.500
3 حسابرس ارشد 767.100
4 سرپرست حسابرسی 1.150.600
5 سرپرست ارشد حسابرسی 1.534.200
6 مدیر حسابرسی 2.045.600
7 شریک حسابرسی 2.557.000

 در حال تکمیل...

مطالب مرتبط:

- نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال 97