قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم

قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۱۲۱۱۴ مورخ ۹۹/۱۰/۰۴ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

 متن کامل قانون