میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات و درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات قانون بودجه سال 1399 کل کشور (بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور)

خبر مورخ 17 آذر 1398

با انتشار متن نهایی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، میزان سقف معافیت مالیاتی و همچنین مالیات پلکانی موضوع آن مشخص شد.

«تبصره (٦)

الف- سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده(٨٤) قانون مالیات‌هاي مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات بعدي آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین مي‌شود. نرخ مالیات بركل درآمد كاركنان دولتي و غیردولتي اعم از حقوق و مزایاي فوقالعاده (به استثناي تبصره‌هاي (١) و (٢) ماده (٨٦) قانون مالیات‌هاي مستقیم و اصلاحات بعدي آن و با رعایت ماده (٥) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمي مصوب ١٦/١٢/١٣٦٨ با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا یك و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (١٠%) و نسبت به مازاد یك و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (١٥%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد(٢٠%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش‌برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (٢٥%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج‌درصد (٣٥%) مي‌باشد. میزان معافیت مالیاتي اشخاص موضوع مواد (٥٧) و (١٠١) قانون مالیات‌هاي مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد هشت میلیون (٠٠٠.٠٠٠.٢٨٨) ریال تعیین مي‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (٨٦) قانون مالیات‌های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (٨٤) قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود.»

خبر مورخ 13 آذر 1398

میزان معافیت مالیات بر درآمد و حقوق کارکنان در بودجه ۹۹

سخنگوی دولت با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در دولت گفت: سقف این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش ایبِنا، علی ربیعی در نشست امروز خود در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهار داشت: در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. ۱۰.۵ میلیارد دلار نیز برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مشخص شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با هماهنگی وزارت نفت قرار شد وسایل گرمایشی بی خطر برای ۱۰۰ هزار کلاس تامین شود و ۱۵ هزار میلیارد ریال نیز برای گازرسانی به روستاها و طرح‌های نیمه تمام اختصاص یافت.

ربیعی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی کارمندان نیز از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به سه میلیون تومان رسید. درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به دست آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.

مقررات مرتبط:

- لایحه بودجه سال 1399

- میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات و درآمد حقوق سال 1398 وفق مقررات بند (الف) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 کل کشور (بخشنامه شماره 4/98/200 مورخ 24/1/1398 سازمان امور مالیاتی کشور)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.