دفتر خدمات مؤدیان معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در سال 1392 به تهیه و طراحی بروشورهایی برای آشنایی با مفاد و مقررات قانونی در چهار عنوان به شرح آتی در ذیل نموده است. وجود مطالب به صورت مختصر و مفید در قالب پی دی اف رنگی، از ویژگی های این مجموعه کاربردی و مختصر می باشد که در این مجال نسبت به انتشار آن اقدام می نماییم.

 

1- مالیات بر درآمد املاک اجاری (لینک دانلود)            2- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (لینک دانلود)

 

3- مالیات بر درآمد مشاغل (لینک دانلود)                        4- مالیات بر ارث (لینک دانلود)