جدول معافیت های مالیاتی هنوز بصورت رسمی اعلام نشده است به محض اعلام روی سایت قرار خواهد گرفت.

 

اخبار مربوطه؛  (کلیک کنید.)