مصوبه افزايش كمك هزينه مسكن سال ۱۴۰۰ كارگران (تصویبنامه شماره ۱۹۷۵۶/ت۵۸۶۷۳هـ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۲/۱۴۰۰ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری -مصوب ۱۳۷۰- تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴.۵۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط:

- مصوبه افزایش حق مسکن سال ۹۹ کارگران