جدول تصاعدی مزد ۳۰ ساله و مزد ۹۹ براساس سابقه

جدول مزد ۳۰ ساله و تاثیر سابقه در مزد ۹۷ کارگران (مزد کارگران بر اساس سابقه کار)

جدول تصاعدی مزد 10 ساله برای محاسبه دستمزد 99 کارگران

در این جدول مزد امسال بر طبق سنوات کاری کارگر محاسبه شده است.

۹۹۹۸۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰سال استخدام
          سال محاسبه دستمزد
۶۱۱۸۰۹۶۷۰۳۴۲۶۹۷۱۷۵۷۱۹۲۶۶ ۷۴۳۶۵۴۷۵۹۷۲۲۷۷۸۰۳۹۷۸۸۷۵۵۷۹۵۹۵۶۸۰۲۵۵۷۹۹
 ۵۰۵۶۲۷۵۲۸۹۶۰۵۴۸۱۷۰ ۵۶۹۳۷۷۵۸۳۳۴۸۵۹۹۲۷۷۶۰۸۵۹۵۶۱۴۸۵۶ ۶۲۰۵۹۶۹۸
  ۳۷۰۴۲۳ ۳۸۷۴۲۳ ۴۰۶۱۹۰۴۱۸۵۵۴ ۴۳۲۶۵۰ ۴۴۰۸۹۶ ۴۴۶۴۳۸ ۴۵۱۵۱۷۹۷
   ۳۰۹۹۷۷ ۳۲۶۹۷۷ ۳۳۸۱۷۶ ۳۵۰۹۴۴ ۳۵۸۴۱۳ ۳۶۳۴۳۳ ۳۶۸۰۳۴۹۶
    ۲۷۰۷۲۲ ۲۸۰۷۲۲ ۲۹۲۱۲۱ ۲۹۸۷۹۰ ۳۰۳۲۷۲ ۳۰۷۳۸۰۹۵
     ۲۳۷۴۷۵ ۲۴۷۴۷۵ ۲۵۳۳۲۵ ۳۵۷۲۵۶ ۲۶۰۸۶۰۹۴
      ۲۰۲۹۷۰ ۲۰۷۹۷۰ ۲۱۱۳۳۰ ۲۱۴۴۱۰۹۳
       ۱۶۲۳۷۵ ۱۶۵۳۷۵ ۱۶۸۱۲۵۹۲
        ۱۲۹۹۰۰ ۱۳۲۴۰۰۹۱
         ۱۱۰۱۰۰۹۰

مثلا کارگری که در ابتدای سال 93 استخدام شده است از ابتدای 99 باید چه مزدی بگیرد؟

سال محاسبه #مزد سال 99 هست پس از ستون سمت چپ عدد 99 را انتخاب کنیم. سال استخدام نیز سال 93 هست. از ردیف اول نیز 93 را انتخاب می کنیم. محل تلاقی این دو مزد خواهد بود.

مزد در سال 99 نیز برابر با عدد زیر سال استخدام است.

مثلا مزد کارگری که در ابتدای سال 95 استخدام شده از ابتدای 99 مبلغ 743654 ریال خواهد بود.

مطالب مرتبط:

- بخشنامه دستمزد 99

- جدول حقوق و دستمزد 99