اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تصویب‌نامه شماره 131001/ت57124هـ مورخ 11/10/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 8/10/1398 به پیشنهاد شماره 421224 مورخ 30/7/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 44864/ت56683هـ مورخ 17/4/1398 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (2)، عبارت "دارای مجوز موضوع ماده (23)‌ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- حذف می‌شود.

2- در بند (الف) ماده (3)، بعد از واژه "کمک" عبارت "از جمله" و بعد از عبارت "برای استملاک زمین" عبرت "و تأمین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه)" اضافه می‌شود.

3- در جزء (1) بند (الف) ماده (4) عبارت "و در چهارچوب اعتبارات تخصیص‌یافته برای همان فصل، شهرستان یا استان" حذف می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع بودجه 98 بخوانید!

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 موضوع: تسهیلات خرید مسکن برای بازنشستگان

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت (تصویب‌نامه شماره 129729/ت56852هـ مورخ 9/10/1398 هیئت وزیران)

طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل‌کشور با هدف امهال بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان ارزی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

طرح اصلاح جزء (9) بند «ط» تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: ممنوعیت چندشغله بودن (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور (در حال تصویب در هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع: تعیین شاخص های مناطق غیربرخوردار از اشتغال (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح تبصره الحاقی به تصویب‌نامه‌های افزایش ضریب حقوق سال 1398 کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 86075/ت56881هـ مورخ 9/7/1398 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -