اصلاح تحریری ماده (45) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور (نامه شماره 25101/56461 مورخ 2/3/1398 دبیر هیئت دولت)

سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به این‌که در ماده (45) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 8722/ت56461هـ مورخ 31/1/1398 عبارت "کمیسیون توسعه دولت الکترونیک به صورت عبارت "کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت" تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

محسن حاجی‌میرزایی- دبیر هیئت دولت

مقررات مرتبط:

- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع بودجه 98 بخوانید!

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 موضوع: تسهیلات خرید مسکن برای بازنشستگان

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت (تصویب‌نامه شماره 129729/ت56852هـ مورخ 9/10/1398 هیئت وزیران)

طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل‌کشور با هدف امهال بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان ارزی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

طرح اصلاح جزء (9) بند «ط» تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: ممنوعیت چندشغله بودن (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تصویب‌نامه شماره 131001/ت57124هـ مورخ 11/10/1398 هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور (در حال تصویب در هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸: تعیین شاخص های مناطق غیربرخوردار از اشتغال

- مشاهده کل مطالب این موضوع -