فایل اکسل محاسبه حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۹۸ (فایل اول)

ویرایش دوم (تاریخ 2 اردیبهشت 1398)

تهیه و تنظیم: ناصر مه آبادی/ کارشناس مسئول منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور

 دانلود فایل اکسل 

 

مقررات مرتبط:

- مصوبه افزایش حقوق سال 98 کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات

- قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور