گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور (برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی)

1- اصلاحیه جدید کمیسیون

 برای مشاهده کلیک کنید

2- گزارش کمیسیون در خصوص احکام و تبصره های لایحه بودجه 98

 برای مشاهده کلیک کنید

3- گزارش كميسيون در خصوص تغييرات ماده واحده، جداول و رديف ها

 برای مشاهده کلیک کنید

این گزارش شامل موارد زير مي باشد: 

 • تغييرات منابع بودجه كل كشور 
 • تغييرات مصارف بودجه كل كشور 
 • تغييرات درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي 
 • تغييرات اعتبارات هزينه اي 
 • تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي 
 • تغييرات درآمدهاي اختصاصي 
 • تغييرات اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي اختصاصي 
 • تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل درآمدهاي اختصاصي 
 • تغييرات اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني 
 • ويژگي هاي شركت هاي دولتي در قانون بودجه 1398 
 • تغييرات متفرقه 
 • طرح هاي انتقالي به سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي

   

مطالب مرتبط:

- لایحه بودجه سال 1398 کل کشور

- گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور (برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی)