اصلاح تبصره ماده (7)‌ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج‌) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 164477/ت54118هـ مورخ 24/12/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت صنعت، معدن وتجارت

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان انرژی اتمی ایران- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد 334623/57 مورخ 14/57 مورخ 14/12/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 73677/ت53315هـ مورخ 17/6/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین‌نامه به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذیحساب مربوط رسیده است، برای اوراق موضوع بند (الف) تبصره (5) قانون توسط ناشر و برای بند (ب) تبصره (5)‌قانون توسط دستگاه اجرای ذی‌ربط، به بانک عامل ارائه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون بودجه سال 1395 بخوانید!

اصلاح تصویب ‏نامه موضوع اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 25614/ت54292هـ مورخ 6/3/1396 هیأت وزیران)

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 167133/ت53488هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور (تصویبنامه شماره 162300/ت54073هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران)

آيين ­نامه اجرايي بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 69348/ت53410هـ مورخ 9/6/1395 هیأت وزیران)

اصلاح ماده (12) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 142110/ت53828هـ مورخ 16/11/1395 هیأت وزیران)

آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 هیأت وزیران)

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 130163/ت53832هـ مورخ 20/10/1395 هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -