اصلاح مصوبه افزایش حقوق سال ۹۷ و تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات در سال ۱۳۹۷ (تصویب‌نامه شماره 32051/ت55313هـ مورخ 19/3/1397 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 13/3/1397 به پیشنهاد شماره 120109 مورخ 13/3/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16/2/1397 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بندهای (4) و (5)، عبارت‌های "دوازده میلیون (12.000.000) ریال" به عبارت‌های "دوازده میلیون و چهارصد و بیست هزار (12.420.000) ریال" اصلاح می‌شود.

2- در بند (7) و تبصره (1) آن واژه‌های مستمر به عبارت "مبنای کسور بازنشستگی" اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به بند (7) اضافه و تبصره (2) قبلی به عنوان تبصره (3) تلقی می‌شود:

تبصره 2- مبلغ افزایش ناشی از ضریب تعدیل برای هر یک از اقلام حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی با عدد حاصل از فرمول یاد شده در شرح حکم محاسبه و با عدد و مبلغ افزایش ضریب سال جمع و به تفکیک در ردیف مربوط به همان قلم افزوده خواهد شد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور 

 دانلود فایل اکسل نخست محاسباتی

 دانلود فایل اکسل دوم محاسباتی

 

مقررات مرتبط:

- قانون استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه 1397

- مصوبه افزایش حقوق سال 97 کارمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات

- مصوبه افزایش حقوق سال 97 بازنشستگان