اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه ۱۷۴۷۳۶/ت۵۰۱۸۵هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۲۵/۲۱۴۵۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱ه- مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در بند «ی» ماده (۱) عبارت «بانک دولتی که» به عبارت «بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح و عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می‌توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل براساس شیوه‌نامه موضوع ماده (۳) اقدام نمایند.» به انتهای این بند اضافه می‌گردد.

۲- در ماده (۳) عبارت «، انتخاب چند بانک دولتی به عنوان بانک عامل» حذف می‌گردد.

۳- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«ماده ۱۰- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه در سررسید و هزینه‌های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است در زمان سررسید، قیمت اسناد مزبور را از محل اعتبار ردیف مصوب از طریق بانک عامل پرداخت نماید.»

۴- در ماده (۱۲) عبارت «ماده (۱۱)» به عبارت «ماده (۱۰)» اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۲ بخوانید!

ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 92 مبنی بر معادل سازی میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی با شهریه دانشگاه آزاد

اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصویبنامه ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱ـ۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲» (نامه شماره۶۵۱۵۸هـ/ب مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

فراخوان جمع آوری گزارش عملکرد پروژه های عرانی ملی دوازه ماهه سال 1392 (بخشنامه شماره 128387 مورخ 24/12/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور)

ساز و كار اجرايي بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور (نامه شماره ۲۱۲۳۵۴/۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ معاون نظارت مالي و خزانه دار كل كشور)

اصلاح بند (۱۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه شماره۱۸۶۸۸۱/ت۵۰۲۳۸هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

اصلاح تبصره (۲) ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (مصوبه شماره ۱۸۵۴۳۳/ت۵۰۲۵۰هـ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -