هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۶۲۴۹۰/۱۰۰ مورخ ۲/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- در اجراي بند (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور، مبلغ سي و سه هزار و يكصد و هفده ميليارد و چهارصد و سي و نه ميليون (۳۳،۱۱۷،۴۳۹،۰۰۰،۰۰۰) ريال از اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي اجرايي ملي، استاني، رديف‌هاي متفرقه و تملك دارايي‌هاي مالي به شرح فهرست پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، كسر مي‌شود.

۲- باقيمانده اعتبارات مصوب دستگاه‌هاي مذكور پس از كسر مبلغ ياد شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و مبناي مبادله موافقتنامه قرار مي‌گيرد. اين كسري در سقف اعتبارات ابلاغي لحاظ شده است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.