نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزیران به شماره ۲۳۷۷۵۵/ت۴۷۳۷۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ موضوع «توزیع اعتبارات موضوع بند (۱۱۵) بودجه ۱۳۹۰ کل کشور» (نامه شماره ۲۰۰۵هـ/ب مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۷۷۵۵/ت۴۷۳۷۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰، موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع بند (۱۱۵) بودجه ۱۳۹۰ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق تبصره(۲) بند (۱۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند»، علیهذا، بند(۲) مصوبه مبنی بر واگذار شدن اختیار توزیع اعتبارات به دولت، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مرجع مشخص شده در قانون است، مغایر قانون می‌باشد .»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع قانون بودجه سال 1390 بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه ۱۵۹۸۸۹/ت۴۷۳۶۱هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ در خصوص انعقاد قرارداد با كاركنان سامد (نامه شماره 77765هـ/ب مورخ 27/12/1390)

ظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰» (نامه شماره ۲۳۶۹۱هـ/ب مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲)

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور (مصوبه ۳۱۶۴۱/ت۴۸۰۱۹هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ (شماره ۷۷۱۱۱/۶۶۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰)

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور (مصوبه ۲۲۹۴۲۹/ت۴۷۲۱۴هـ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -