اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان عاشورا

اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان عاشورا (بخشنامه شماره 12160 مورخ 9/4/1377 وزارت کار و امور اجتماعی)

در اجرای ماده ۳ اصلاحی موضوع مصوبه یکصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی امنیت ملی دستورلعمل زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- بسیجیان مشمول این دستورالعمل، کارگرانی هستند که حداقل چهار سال عضویت فعال و مستمر در گردان‌های عاشورا را داشته و مراتب عضویت آنان به تایید فرماندهی نواحی نیروی مقاومت بسیج در شهرستان رسیده باشد.

ماده 2- بسیجیان شاغل در واحدهای موضوع ماده 4 این دستورالعمل که در کارگاه متبوع آنان طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اجرا شده باشد با رعایت ماده 3 این دستورالعمل همواره از مزد شغل یک گروه بالاتر از گروه شغل مورد تصدی بهره مند می‌شوند.

ماده 3- برقراری مزد شغل یک گروه بالاتر از گروه شغل مورد تصدی موضوع ماده 2 این دستورالعمل در مورد بسیجیان زیر اعمال می‌شود:

الف- بسیجیانی که به استخدام کارگاه درآیند و دارای 4 سال عضویت فعال و مستمر در گردان‌های عاشورا باشند.

ب- بسیجیان شاغل در کارگاه که از تاریخ تصویب مصوبه (28/8/72) مدت 4 سال در گردان‌های عاشورا عضویت فعال و مستمر داشته باشند.

ماده 4- دستگاه‌ها و واحدهای مشمول این دستورالعمل عبارتند از کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی، مراکز آموزشی، بانکها، شرکت های بیمه، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت ها و مراکز و موسسات و کارخانجات تحت پوشش هریک از آنها و نیز موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و … ) و کلیه شرکت ها و موسساتی که به نحوی از بودجه و خدماتعمومی دولت استفاده می کنند.

محسن خواجه نوری- معاون تنظیم روابط کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.