اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/6/1379 بنا به پيشنهاد شماره 55047 مورخ 26/4/1379 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (129) قانون كار جمهوري اسلامي ايران – مصوب -1369 تصويب نمود:

مصوبه شماره 1541/ت154هـ مورخ 17/4/1371 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1 – در تبصره ماده (3) عبارت “‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور” به “‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور” تغيير مي‌يابد.

2-  رديف (4) ماده (13) حذف مي‌شود و رديف (3) به شرح زير تغيير مي‌يابد:

3- يك نفر نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور”.

4 – متن زير جايگزين ماده (15) مي‌گردد:

15- جلسات با حضور سه نفر از اعضا، رسميت مي‌يابد و تصميمات اتخاذ شده با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.

حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن