بازخورد درباره این کالا

حدود مجاز مواجهه شغلی

0 (0)

0دیدگاه

شناسه محصول: NKP-321002-1
سرفصل های کتاب استانداردهای حدود مجاز مواجهه شغلی به شرح زیر هستند: فهرست فارسی مطالب  (کتابچه استانداردهای حدود مواجهه شغلی ویرایش 1400) مقدمه مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستندات قانونی مقدمه کمیته کشوری تدوين حدود مجاز مواجهه شغلی بخش اول: حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی مقدمه حدود مجاز مواجهه متوسط وزنی- زمانی (OEL-TWA) حد مجاز شغلی کوتاه مدت (OEL-STEL) حد مجاز شغلی سقفی (OEL-C) محدوده های نوسان مقايسه حد مجاز مواجهه شغلی STEL و TWA با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی حدود مجاز مخلوط مواد شیمیایی تغییرات در شرايط و برنامه های کاری کاربرد حدود مجاز ... بیشتر
سرفصل های کتاب استانداردهای حدود مجاز مواجهه شغلی به شرح زیر هستند: فهرست فارسی مطالب  (کتابچه استانداردهای حدود مواجهه شغلی ویرایش 1400)
 • مقدمه مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مستندات قانونی
 • مقدمه کمیته کشوری تدوين حدود مجاز مواجهه شغلی

بخش اول: حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی

 • مقدمه
 • حدود مجاز مواجهه
 • متوسط وزنی- زمانی (OEL-TWA)
 • حد مجاز شغلی کوتاه مدت (OEL-STEL)
 • حد مجاز شغلی سقفی (OEL-C)
 • محدوده های نوسان
 • مقايسه حد مجاز مواجهه شغلی STEL و TWA با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی
 • حدود مجاز مخلوط مواد شیمیایی
 • تغییرات در شرايط و برنامه های کاری
 • کاربرد حدود مجاز مواجهه برای شرایط محیطی غیرمعمول
 • برنامه های کاری غیرمعمول
 •  واحدهای OEL
 • نمادها
 •  شاخص بیولوژیکی مواجهه (BEI)
 • سرطان زایی
 • بخار و کسر قابل تنفس (IFV)
 • ايجاد حساسیت
 • پوست
 • علائم و حروف مخفف
 • روش استفاده از جدول حدود مجاز مواجهه شغلی
 • فهرست حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 • ضمائم حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی
 • ضمیمه الف – سرطانزايی
 • ضمیمه ب: ذرات (نامحلول يا با انحلال پذیری ضعیف)
 • ضمیمه ج- معیار نمونه برداری مبتنی بر انتخاب سايز ذرات هوابرد
 • ضمیمه د: معیار حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط ها
 • مثالهای حد مجاز شغلی برای مخلوط ها
 • ضمیمه ه: حداقل محتوای اکسیژن
 • ضمیمه و: روش محاسبه دو طرفه برای مخلوط های بخار حلال هیدروکربنی تصفیه شده
 • ضمیمه ز: شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی
 • منابع

بخش دوم: حدود مجاز شاخص های بیولوژیکی مواجهه

 • پایش بیولوژیک
 • شاخص های بیولوژیکی مواجهه
 • ارتباط OEL با BEI
 • جمع آوری نمونه
 • مقبولیت نمونه ادرار
 • ضمانت کیفی
 • نمادهای ملاحظات
 • کاربرد BEIs
 • اعلام تغییرات در دست بررسی (NIC)
 • منابع

بخش سوم: حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) با عوامل فیزیکی محیط کار

 • مقدمه
 • تعاریف
 • آکوستیک مادون صوت و اصوات با دامنه فرکانس پایین
 • فراصوت
 • حد مجاز مواجهه شغلی با صدا
 • صدای منقطع
 • الگوی مکمل جهت ارزیابی مواجهه با صدا
 • صدای ضربه ای يا کوبه ای
 • ارتعاش
 • مواجهه موضعی بدن با ارتعاش
 • ارتعاش دست- بازو از نوع پیوسته، منقطع، ضربه ای يا کوبه ای
 • ارتعاش تمام بدن
 • نکات مهم
 • حد مجاز مواجهه شغلی (OEL) پرتوهای يونساز
 • میدانها و پرتوهای غیر يونساز
 • میدانهای مغناطیسی پايا
 •  میدانهای مغناطیسی با فرکانس های 98KHz و کمتر از آن
 • شدت جريان تماسی
 • میدان های الکتریکی پايا و میدان های الکتریکی با فرکانس 98KHz و کمتر از آن
 • پرتوهای رادیو فرکانس و ماکروویو
 • محدودیت های مواجهه
 • نکاتی در مورد روش اندازه گیری امواج مایکروویو و رادیو فرکانسی
 • حدود مجاز مواجهه با پرتو فرابنفش (UV)
 • حدود مجاز مواجهه با نور مرئی (VIS) و پرتو فروسرخ نزديک (NIR)
 • حد مجاز مواجهه شغلی لیزر
 • گروه بندی لیزرها
 • روزنه محدود
 • اندازه منبع و ضریب تصحیح CE
 • ضرايب تصحیح A, B, C, CA, CB, CC
 • پرتوگیری پالسی مکرر (RPE)
 • روشنایی
 • حدود مجاز مواجهه شغلی تنش های دمایی
 • الف- تنش گرمایی
 • ارزیابی و کنترل تنش دمایی
 • ب- تنش سرمایی
 • ملاحظات ارزیابی و نظارت
 • برنامه کار- استراحت توأم با گرم شدن بدن
 • ضرورت های پایش محیط کار
 • منابع

بخش چهارم: حدود مجاز در ارگونومی

 • آسیب های اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار MSDs
 • راهبردهای کنترل
 • ارزیابی بار کار جسمانی
 • حدود مجاز مواجهه با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی
 • روشهای ارزیابی
 •  معیارهای حد مجاز مواجهه (OEL)
 • محاسبات ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار
 • فعالیت های هل دادن، کشیدن و حمل بار
 • جداول Snook
 • جداول حد مجاز حمل بار
 • منابع
کمتر
شناسنامه کالا
با ضمانت شناسنامه کالا
موجود در انبار
 • ارسال توسط شناسنامه کالا
تومان
آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟
بازخورد درباره این کالا
متشکریم بازخورد شما دریافت شد

محصولات مشابه

نقد و بررسی

حدود مجاز مواجهه شغلی

سرفصل های کتاب استانداردهای حدود مجاز مواجهه شغلی به شرح زیر هستند: فهرست فارسی مطالب  (کتابچه استانداردهای حدود مواجهه شغلی ویرایش 1400)
 • مقدمه مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • مستندات قانونی
 • مقدمه کمیته کشوری تدوين حدود مجاز مواجهه شغلی

بخش اول: حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی

 • مقدمه
 • حدود مجاز مواجهه
 • متوسط وزنی- زمانی (OEL-TWA)
 • حد مجاز شغلی کوتاه مدت (OEL-STEL)
 • حد مجاز شغلی سقفی (OEL-C)
 • محدوده های نوسان
 • مقايسه حد مجاز مواجهه شغلی STEL و TWA با حد مجاز مواجهه شغلی سقفی
 • حدود مجاز مخلوط مواد شیمیایی
 • تغییرات در شرايط و برنامه های کاری
 • کاربرد حدود مجاز مواجهه برای شرایط محیطی غیرمعمول
 • برنامه های کاری غیرمعمول
 •  واحدهای OEL
 • نمادها
 •  شاخص بیولوژیکی مواجهه (BEI)
 • سرطان زایی
 • بخار و کسر قابل تنفس (IFV)
 • ايجاد حساسیت
 • پوست
 • علائم و حروف مخفف
 • روش استفاده از جدول حدود مجاز مواجهه شغلی
 • فهرست حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
 • ضمائم حدود مجاز مواجهه شغلی با عوامل شیمیایی
 • ضمیمه الف – سرطانزايی
 • ضمیمه ب: ذرات (نامحلول يا با انحلال پذیری ضعیف)
 • ضمیمه ج- معیار نمونه برداری مبتنی بر انتخاب سايز ذرات هوابرد
 • ضمیمه د: معیار حد مجاز مواجهه شغلی برای مخلوط ها
 • مثالهای حد مجاز شغلی برای مخلوط ها
 • ضمیمه ه: حداقل محتوای اکسیژن
 • ضمیمه و: روش محاسبه دو طرفه برای مخلوط های بخار حلال هیدروکربنی تصفیه شده
 • ضمیمه ز: شاخص شماره ثبت چکیده نامه شیمی
 • منابع

بخش دوم: حدود مجاز شاخص های بیولوژیکی مواجهه

 • پایش بیولوژیک
 • شاخص های بیولوژیکی مواجهه
 • ارتباط OEL با BEI
 • جمع آوری نمونه
 • مقبولیت نمونه ادرار
 • ضمانت کیفی
 • نمادهای ملاحظات
 • کاربرد BEIs
 • اعلام تغییرات در دست بررسی (NIC)
 • منابع

بخش سوم: حدود مجاز مواجهه شغلی (OEL) با عوامل فیزیکی محیط کار

 • مقدمه
 • تعاریف
 • آکوستیک مادون صوت و اصوات با دامنه فرکانس پایین
 • فراصوت
 • حد مجاز مواجهه شغلی با صدا
 • صدای منقطع
 • الگوی مکمل جهت ارزیابی مواجهه با صدا
 • صدای ضربه ای يا کوبه ای
 • ارتعاش
 • مواجهه موضعی بدن با ارتعاش
 • ارتعاش دست- بازو از نوع پیوسته، منقطع، ضربه ای يا کوبه ای
 • ارتعاش تمام بدن
 • نکات مهم
 • حد مجاز مواجهه شغلی (OEL) پرتوهای يونساز
 • میدانها و پرتوهای غیر يونساز
 • میدانهای مغناطیسی پايا
 •  میدانهای مغناطیسی با فرکانس های 98KHz و کمتر از آن
 • شدت جريان تماسی
 • میدان های الکتریکی پايا و میدان های الکتریکی با فرکانس 98KHz و کمتر از آن
 • پرتوهای رادیو فرکانس و ماکروویو
 • محدودیت های مواجهه
 • نکاتی در مورد روش اندازه گیری امواج مایکروویو و رادیو فرکانسی
 • حدود مجاز مواجهه با پرتو فرابنفش (UV)
 • حدود مجاز مواجهه با نور مرئی (VIS) و پرتو فروسرخ نزديک (NIR)
 • حد مجاز مواجهه شغلی لیزر
 • گروه بندی لیزرها
 • روزنه محدود
 • اندازه منبع و ضریب تصحیح CE
 • ضرايب تصحیح A, B, C, CA, CB, CC
 • پرتوگیری پالسی مکرر (RPE)
 • روشنایی
 • حدود مجاز مواجهه شغلی تنش های دمایی
 • الف- تنش گرمایی
 • ارزیابی و کنترل تنش دمایی
 • ب- تنش سرمایی
 • ملاحظات ارزیابی و نظارت
 • برنامه کار- استراحت توأم با گرم شدن بدن
 • ضرورت های پایش محیط کار
 • منابع

بخش چهارم: حدود مجاز در ارگونومی

 • آسیب های اسکلتی – عضلانی مرتبط با کار MSDs
 • راهبردهای کنترل
 • ارزیابی بار کار جسمانی
 • حدود مجاز مواجهه با ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی
 • روشهای ارزیابی
 •  معیارهای حد مجاز مواجهه (OEL)
 • محاسبات ارزیابی حد مجاز بلند کردن دستی بار
 • فعالیت های هل دادن، کشیدن و حمل بار
 • جداول Snook
 • جداول حد مجاز حمل بار
 • منابع
نمایش بیشتر

کتاب استانداردهای حدود مجاز مواجهه شغلی در 298 صفحه توسط سایت acgih.org در رابطه با استانداردهای حدود مواجهه شغلی تهیه و تنظیم شده است که نمونه فارسی آن نیز توسط مرکز سلامت محیط کار, وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور ترجمه و پیوست شده است.

امتیاز کاربران به:

حدود مجاز مواجهه شغلی

(0نفر)
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد. افزودن دیدگاه
نظرات کاربران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.