شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس تحقیقات کاربردی صنعت آب و برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات کاربردی صنعت آب و برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط برنامه ریزی و نظارت بر تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری در صنعت آب و برق را بر عهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس تحقیقات طراحی محیط و انرژی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس تحقیقات طراحی محیط و انرژی

تعریف:‌ این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و انجام آزمایشات در زمینه‌های تعیین معیارهای ارزیابی اجزای ساختمانی، شرایط اقلیمی مناطق عمده کشور، بررسی ساختمان‌های در حال ساخت، انجام تحقیقات جهت ممیزی و انجام طرح‌های تحقیقاتی در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی عهده‌دار هستند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

کارشناس تحقیقات شتاب‌نگاری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات شتاب‌نگاری

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی،‌مطالعاتی و اجرایی در زمینه زمین لرزه از قبیل بزرگی و مشخصات کانون مربوط، مقایسه با رکوردهای قبلی، نصب و بازددی، کنترل و نگهداری دستگاه‌های شتاب‌نگاری زلزله و جمع‌آوری زمین‌لرزه‌ها، تنظیم و تکمیل اطلاعات شتاب‌نگاشت‌ها، انجام مطالعات ژئوفیزیکی بر روی ایستگاه‌های شتاب‌نگاری را عهده‌دار هستند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

کارشناس تحقیقات ایمنی ساختمان در برابر حریق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس تحقیقات ایمنی ساختمان در برابر حریق

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی، مطالعاتی و انجام آزمایشات در زمینه‌های تعیین و بررسی دینامیک گسترش حریق در ساختمان‌ها، انجام آزمایشات مختلف در مورد حریق در ساختمان، تدوین ضوابط و مقررات و استانداردهای لازم و تهیه راهنمای حفاظت ساختمان‌ها دربرابر حریق را عهده‌دار هستند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

کارشناس تحقیقات آکوستیک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات آکوستیک

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام کارهای تحقیقاتی، مطالعاتی و انجام آزمایشات مربوط به اندازه‌گیری ضریب جذب صوتی، کیفیت عایق‌های صوتی،‌تهیه و تدوین استانداردها، ضوابط و مقررات آکوستیکی را عهده‌دار می‌باشند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.

کارشناس تجهیزات بندری و دریایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تجهیزات بندری و دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مرتبط با تأمین، نگهداری و تعمیر تجهیزات دریایی و بندری (اعم از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی شناورها و تجهیزات ارتباطات دریایی) می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس تبلیغات دینی و گفتگوی ادیان
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تبلیغات دینی و گفتگوی ادیان

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها عهده دار انجام مطالعه، بررسی، برنامه ریزی و اقدام در جهت انجام تبلیغات دینی، نشر معارف اسلامی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغی با محوریت اسلام و ترویج گفتمان دینی با سایر ملت‌ها می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی ممکن است متضمن مدیریت، سرپرستی و نظارت نیز باشد.

کارشناس تأیید صلاحیت
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تأیید صلاحیت

تعریف:‌ این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و راهبری امور فنی در زمینه ارائه خدمات تأیید صلاحیت برای نهادهای ارزیابی انطباق بر اساس استانداردها و الزامات تعریف شده سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی و اتحادیه های بین‌المللی تأیید صلاحت و نیز صدور گواهی‌نامه‌های خاص در این زمینه، می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بهینه سازی شبکه و ارتقای بهره وری انرژی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بهینه سازی شبکه و ارتقای بهره وری انرژی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن بررسی، مطالعات و برنامه ریزی به ممنظور به روز رسانی، اصلاح و توسعه شبکه و تأسیسات برق و نظارت بر طرح های بهینه سازی شبکه و مصرف انرژی در بخش تأسیسات و تجهیزات و لوازم مصرف کنند انرژی برق و کنترل بهره وری انرژی را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بهره برداری و نگهداری سازه های آبی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بهره برداری و نگهداری سازه های آبی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بهره برداری، تعمیرات، نگهداری و نوسازی، علاج بخشی و همچنین کنترل ایمنی سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تأسیسات وابسته را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق ابی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام امور بهره برداری، تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تجهیزات نیروگاهی و تأسیسات مربوط به آن می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بهره برداری از تأسیسات آب و فاضلاب

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب نظیر شبکه های آب، شبکه های جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه های آب و فاضلاب و همچنین سیستم های کنترل از راه در مربوط به آب و فاضلاب را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست  مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس بهداشت و حفاظت فنی کار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس بهداشت و حفاظت فنی کار

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام مطالعه، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه توسعه سیستم‌های ایمنی و حفاظت فنی و بهداشتی در محیط‌های کاری به منظور تأمین، تداوم و ارتقاء ایمنی کار و حفاظت از کارگران در برابر حوادث و عوامل زیان‌آور محیط کار می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط برنامه ریزی طرح های تأمین و توزیع آب شهری و روستایی و جمع آوری و تصفیه فاضلاب و همچنین تعیین شاخص های کلان تأمین آب شرب کشور، را به عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس برنامه‌ریزی امور ورزش
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی امور ورزش

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها وظیفه برنامه ریزی امور ورزش در جهت گسترش و تعمیم امور فنی ورزشی را در ستاد وزارتخانه مربوط عهده دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌ها ممن است بر حسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.