شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح‌های صنعتی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آن‌ها امور مربوط به ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی و رسیدگی ماهوی و حقوقی به تقاضاهای واصله در حوزه‌های فوق الذکر را انجام و رسیدگی به اعتراضات، اختلافات و شکایات واصله در زمینه امور ثبتی مرتبط با اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را به عهده دارند.

کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه و عمران امور شهری و روستایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن ارزیابی و تحلیل شاخص‌های عمران شهری و روستایی عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی و راهبری در زمینه بهبود وضعیت عمومی شهر و روستا اعم از وضعیت شهرسازی، معماری و مهندسی ساختمان، محیط زیست و توسعه پایدار، خدمات رفاهی و بهداشتی، حفظ و نگهداری منابع طبیعی و نیز جلب مشارکت سایر نهادها برای احداث، بهره‌برداری، اداره و نگهداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی مورد نیاز شهر و روستا و ایجاد هماهنگی بین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری با فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس توسعه گردشگری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه گردشگری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن بررسی، نیازسنجی و تدوین چشم‌اندازها و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار گردشگری در داخل و خارج از کشور، عهده‌دار انجام امور مرتبط با هدایت، حمایت و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌، تبلیغات و بازاریابی برای گردشگری، طبیعت گردی و آموزش گردشگری کشور، می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس توسعه صنایع دستی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه صنایع دستی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام مطالعه، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه توسعه و بهبود کمی و کیفی تولید، باراریابی و فروش انواع محصولات صنایع دستی موجود در مناطق کشور می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس توسعه صادرات و روابط تجاری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه صادرات و روابط تجاری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به توسعه تجارت خارجی، بازاریابی و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور و بهبود تراز بازرگانی و همچنین تدوین دستورالعمل ها، موافقت نامه های تجاری و توسعه همکاری های دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سازمان ها، مراجع منطقه ای و بین المللی را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس توسعه صادرات و روابط تجاری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس توسعه صادرات و روابط تجاری

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به توسعه تجارت خارجی، بازاریابی و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات به منظور صادرات غیرنفتی کشور و بهبود تراز بازرگانی و هم‌چنین تدوین دستورالعمل‌ها موافقت‌نامه‌ها تجاری و توسعه همکاری‌های دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌ای با سازمان‌ها، مراجع منطقه‌ای و بین‌المللی را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار پژوهش، برنامه ریزی، اقدام و نظارت در زمینه امور مربوط به ایجاد، توسعه، نگهداری و تعمیر سواحل و بنادر، تأسیسات و سازه های دریایی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس توسعه روابط فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه روابط فرهنگی

تعریف:

این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها در نمایندگی های فرهنگی خارج از کشور با رعایت اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگ و امور بین الملل، اساسنامه سازمان و سیاست های فرهنگی کشور، عهده دار برنامه ریزی، هدایت، انجام تعاملات فرهنگی، رصد، پایش و توسعه روابط فرهنگی بوده و انجام آن مستلزم مدیریت و سرپرستی می باشد.

کارشناس توسعه امور سیاسی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس توسعه امور سیاسی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی استکه متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، بررسی، تحلیل و ارائه پیشنهاد در خصوص وضعیت سیاسی استان‌ها شامل امور مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی، تشکل‌های سیاسی، گروه‌های صنفی (کارگری، دانشجویی و نظایر آن)، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و مواردی از این قبیل و نیز انجام اقدامات لازم به منظور تحقق اهداف کلان دولت در حوزه سیاست داخلی اعم از شناسایی و رفع مسائل و تنگناهای سیاسی، برخورداری آحاد جامعه از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و ارتقاء سطح دانش سیاسی عموم مردم می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس تنظیم و اعمال مقررات ارتباطات و فنآوری اطلاعات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تنظیم و اعمال مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به تنظیم و اعمال مقررات مرتبط با حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات، نظارت بر عملکرد اپراتورهای ارتباطی و ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات، بررسی و تحلیل بازار و امکان‌سنجی ارائه خدمات جدید و ایجاد ارزش افزوده، صدور پروانه/ مجوز خدمات ارتباطی و فنآوری اطلاعات، تدوین و به‌روز رسانی طرح‌های تخصیص منابع محدود از جمله شماره و آدرس، به‌روزرسانی روش‌های تعرفه‌گذاری خدمات و آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری طیف را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس تعمیرات و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تعمیرات و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به تعمیرات و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب نظیر شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ، تصویه خانه ها را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس ترویج زبان و ادبیات فارسی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ترویج زبان و ادبیات فارسی

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آنها عهده دار انجام مطالعات، برنامه ریزی و اقدام در جهت نشر و گسترش زبان و ادبیات فارسی در میان اتباع سایر کشورها می‌باشند.

کارشناس تدوین و ترویج استاندارد
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس تدوین و ترویج استاندارد

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی و فنی در زمینه تدوین و ترویج استاندارد می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس تحلیل گر سیستم
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته فن آوری اطلاعات

عنوان شغل‌: کارشناس تحلیل گر سیستم

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت کلی مقام بالاتر انجام امور مربوط به عملکرد سیستم‌ها و فعالیت‌ها و تعیین نیازها به منظور شناخت وضعیت موجود، جمع‌آوری، تبدیل و استخراج اطلاعات، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعیین و ارایه ضوابط جامع طراحی سیستم‌های رایانه‌ای و طراحی تفصیلی طرح‌های پیشنهادی و انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی را عهده‌دار بوده و در ساخت و کنترل سیستم از نقطه نظر کمی و کیفی نظارت می‌نمایند و یا سرپرستی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را دارا می‌باشند.

کارشناس تحقیقات مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس تحقیقات مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

ترعیف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی جهت تعیین کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، تهیه و تدوین استانداردها و ضوابط و مقررات در زمینه مصالح ساختمانی را عهده‌دار هستند و انجام این فعالیت‌ها ممکن است برحسب پست مورد تصدی متضمن نظارت و مدیریت و سرپرستی تمام یا بخشی از فعالیت‌های فوق نیز باشد.