شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس سیستم‌های ارتباطی جاده‌ای
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس سیستم‌های ارتباطی جاده‌ای

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، بررسی، به‌کارگیری، توسعه و به‌روزرسانی شبکه ارتباطات مخابراتی مربوط به راه‌های کشور و انجام امور فنی، عملیاتی، نگهداری و بهره‌برداری سیستم‌های ارتباطات الکترونیکی هوشمند حمل و نقل جاده‌ای و مدیریت و نظارت بر استفاده بهینه از امکانات راه‌اندازی شده می‌باشند.

کارشناس سمعی و بصری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کارشناس سمعی و بصری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع‌آوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در زمینه‌های امور سمعی و بصری یا هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس روابط عمومی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی

عنوان شغل‌: کارشناس روابط عمومی

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به اطلاعات، انتشارات، امور مجلس و تشریفات و یا طرح‌ریزی، هماهنگی و سرپرستی فعالیت‌های فوق را به عهده‌دارند.

کارشناس روابط بین‌الملل
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته علوم اجتماعی 

عنوان شغل‌: کارشناس روابط بین‌الملل

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با روابط و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و دو یا چند جانبه در چهارچوب هدف‌های وزارت متبوع یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس راهبری و بهره برداری از تأسیسات و شبکه های برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس راهبری و بهره برداری از تأسیسات و شبکه های برق

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به اجرا و نظارت بر عملیات ساخت، تجهیز، نصب، راه اندازی، تعمیران و نگهداری پیشگیرانه، سرویس‌های دوره‌ای و اضطراری و همچنین بهره برداری از تأسیسات و شبکه‌های برق را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس راهبری حراست
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس راهبری حراست

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و اقدام برای حفاظت از مجموعه دستگاه متبوع در برابر انواع آسیب‌ها و مخاطرات و ارائه آموزش‌های مورد نیاز در این خصوص می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس راهبری تعاون، کار و رفاه اجتماعی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس راهبری تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار پژوهش، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اقدام و نظارت در زمینه افزایش اثربخشی و کارآیی در برآیند کلی عملکرد حوزه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها و سامان‌دهی موضوعات و امور مشترک میان حوزه‌های یادشده می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس راهبری اقتصادی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس راهبری اقتصادی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار بررسی، مطالعه، ارزیابی، تنظیم و اجرای خط مشی ها و سیاست های اقتصادی، مالی و تجاری کشور، انجام امور مربوط به برنامه ریزی اقتصادی و تهیه طرح های توسعه اقتصادی می باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی

تعریف: این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن‌ها تحت نظارت کلی عهده‌دار انجام کلیه فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی و کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه‌ریزی در زمینه طراحی، اجرا و نظارت بر اجرای ساختمان‌های با اسکلت‌های فلزی و بتنی، پل‌های سنگین اعم از قوسی یا مسطح، شاهراه‌ها، شبکه‌های آبیاری، پوشش کف خیابان‌ها یا محوطه‌ها، محاسبات مربوط به مقاومت‌ها و تعیین و تشخیص اندازه‌ها و نوع روسازی، تهیه طرح و نقشه و محاسبه کلیه ساختمان‌های متداول و یا مرتفع فلزی یا بتونی یا ساختمان‌های پیچیده اعم از مسکونی، اداری، خدماتی، درمانی، ورزشی، فرهنگی، فرودگاه و... هم‌چنین کارهای مربوط به شهرسازی، مشارکت در تهیه پروژه‌های ساده و بررسی و کنترل مسائل مطروحه و طرح‌های شهرسازی مانند شبکه، ترافیک، نحوه استفاده از اراضی تأسیسات و تجهیزات شهری، مسکن، میزان گسترش محدوده شهری و نقشه‌های مربوط در رابطه با پیش‌بینی جمعیت و مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌باشند و یا مدیریت و سرپرستی و طرح‌ریزی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به تبادل، جمع آوری و نظارت بر اطلاعات به‌هنگام شبکه برق، مانیتورینگ، کنترل و حفاظت و پایداری تجهیزات و سییستم های شبکه، نظارت بر تست و تعمیران پیشگیرانه سیستم های حفاظتی را با هماهنگی دیسپاچینگ ملی بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس خوردگی و حفاظت تجهیزات نیروگاه حرارتی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس خوردگی و حفاظت تجهیزات نیروگاه حرارتی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی استکه متصدیان آن انجام امور مربوط به نظارت و کنترل خوردگی تجهیزات نیروگاهی، عیب یابی کلیه فرایندهای شیمیایی، کنترل دائم منابع آلودگی و تثبیت کیفیت پساب ها و آلاینده ها را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس خوردگی و حفاظت تأسیسات برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس خوردگی و حفاظت تأسیسات برق

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به برنامه ریزی، نظارت و ارائه راهکارهای لازم برای کنترل خوردگی و عیب یابی تجهیزات و کنترل دائم منابع را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی می تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس خدمات مشترکین برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس خدمات مشترکین برق

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به پیش بینی بار، تحلیل مقدار مصرف انرژی، مدیریت لوازم اندازه گیری و تجهیزات را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد

کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بررسی و سامان دهی امور مشترکین در چهارچوب دستورالعمل ها و نظام نامه های اجرایی مرتبط با بهینه سازی مصرف را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس خدمات مشترکین آب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس خدمات مشترکین آب

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن امور مربوط به بررسی، کنترل، پیگیری و تدوین روش های وصول مطالبات آب و برق و سامان دهی امور مشترکین را در چهارچوب دستورالعمل ها و نظام نامه های اجرایی مرتبط با بهینه سازی مصرف آب و برق را عهده دار می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.