شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
ماشین نویس
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی    

عنوان شغل : ماشین نویس

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور ماشین نویسی مطالب اداری از سطح عادی و ساده تا سطح فنی و دقیق می‌باشند.

مأمور حراست
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: مأمور حراست

تعریف:

این شغل در برگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مربوط در زمینه‌های حراست از پرسنل، تأسیسات و اسناد بر حسب پست مورد تصدی می‌باشند.

کتابدار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کتابدار

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به‌: تنظیم کتب در قفسه‌ها، تدوین و ماشین کردن فیش‌های کتابخانه، تعیین کتب لازم برای تکمیل یک طبقه کتاب یا یک کتابخانه، ایجاد و توسعه و تکمیل کتابخانه‌ها و یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارمند امور پستی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارمند امور پستی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن، انجام عملیات پستی و امور اجرایی دفاتر و باجه‌های پستی از قبیل تجزیه و ممیزی، آماده‌سازی، رهسپاری و توزیع مرسولات را با بهره‌گیری از سیستم‌های نرم‌افزاری ذیربط برعهده دارند.

کارگزین
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته اداری و مالی

عنوان شغل: کارگزین

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام امور مختلف کارگزینی بر حسب مورد تصدی می‌باشند.

کارشناس ورزش و جوانان
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ورزش و جوانان

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها وظیفه توسعه و تعمیم امور ورزش و جوانان و نیز برنامه ریزی را در این موارد در واحدهای خارج از مرکز عهده‌دار می‌باشند. انجام این فعالیت‌های می‌تواند متصمن نظارت و سرپرستی نیز باشد.

 

کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه‌ها

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن امور مطالعاتی، نگهداری و نظارت بر امور بهره‌برداری آزادراه‌های کشور و همچنین ارتقا کیفیت خدمات ارائه‌شده و مدیریت برگشت سرمایه و برنامه‌ریزی جهت بهسازی و هماهنگی فعالیت‌های مذکور را به عهده دارند.

کارشناس نگهداری روسازی راه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس نگهداری روسازی راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی، تصویب و سرپرستی بر طرح‌های فنی و مطالعاتی و نظارت بر عملیات اجرایی در زمینه‌های امور نگهداری، بهسازی و ترمیم راه‌های کشور و هماهنگی جهت بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از وضعیت پروژه‌های مربوطه را عهده‌دار هستند.

کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس نگهداری ابنیه فنی راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن انجام امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی، تصویب، سرپرستی و نظارت بر اجرای طرح‌های فنی و مطالعاتی و عملیاتی ترمیم و تعمیرات اساسی در امور نگهداری ابنیه فنی راه و هماهنگی جهت بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از وضعیت پروژه‌های مربوطه را عهده دارند.

کارشناس نقشه بردار و ژئوماتیک
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس نقشه بردار و ژنوماتیک

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی، اجرایی، فنی و نظارتی در زمینه‌های ژئودزی، نقشه برداری، فتوگرامتری، سنجش از دور، سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)، هیدروگرافی، کارتوگرافی و کاداستر می‌باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی، متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس نظارت و ارزیابی کیفیت
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس نظارت و ارزیابی کیفیت

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مطالعاتی، برنامه‌ریزی و فنی در زمینه نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع فلزی و غیرفلزی، غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال (غابح) و معیار مصرف انرژی و نیز ارزیابی کیفیت خدمات و کالاهای صادراتی و وارداتی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس نظارت بر طراحی و ساخت نیروگاه و قطعات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس نظارت بر طراحی و ساخت نیروگاه و قطعات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به طراحی و نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های نیروگاهی دولتی و خصوصی و ساخت قطعات مورد نیاز نیروگاه های حرارتی را بر عهده دارند. این شغل می تواند بر حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس میراث فرهنگی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس میراث فرهنگی

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار مطالعه، پژوهش، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص میراث فرهنگی- تاریخی کشور، ارتقا سطح کمی و کیفی موزه‌های سراسر کشور و انجام اقدامات لازم به منظور ثبت ملی و بین‌المللی اثار منقول، غیرمنقول، میراث طبیعی و ناملموس کشور می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس مولدهای تولید پراکنده
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس مولدهای تولید پراکنده

تعریف: این شغل در برگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به مطالعه، توسعه، ترویج و نظارت بر راه اندازی و بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده را بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد

کارشناس منابع آب
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس منابع آب

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بهره برداری، حفاظت کمی و کیفی، بررسی های دوره ای و تحلیل عملکرد منابع آب را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت  سرپرستی نیز باشد.