شناسنامه شغل (قانون مدیریت خدمات کشوری)

شناسنامه شغل (شرح شغل)

یکی از نتایج جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی تهیه شناسنامه شغل است.شناسنامه شغل که جزء مدارک طرح طبقه بندی مشاغل است ، سندی است که حاوی اطلاعات لازم درباره شغل بوده و موارد ذیل می بایستی در آن درج شود : 

شرح شغل

الف – عنوان شغل ، که یک لفظ توصیفی است و با استفاده از عناوین متداول و متعارف انتخاب می شود و معرف وجه بیرونی شغل است.

ب – تعریف شغل ، که شمای کلی از وظایف و مسئولیت های شغل را به دست می دهد و احیانا جایگاه آن را در سلسه مراتب سازمانی معرفی می کند.

ج – شرایط احراز شغل ، که شرط لازم برای تصدی شغل از نظر تحصیل و تجربه مشخص می کند.

د – شرح وظایف جاری (روزانه) و ادواری (هفتگی ، ماهانه و سالانه و …) که بیانگر وظایف و مسئولیت های شغلی است که شاغل برعهده دارد. به بیان دیگر می توان گفت که تعریف شغل در شرح وظایف شغل به عناصر و تعاریف عینی تر تجزیه می شود.

ه – شرح مهارت و توانایی های مورد نیاز برای تصدی شغل ، که علاوه بر شرایط احراز بصورت شروط ثانویه برای تصدی شغل پیش بینی می شوند و توانایی ها و مهارت های لازم را برای تصدی مشاغل مشخص می کنند. این شرح مهارت ها و توانایی ها در صورتی که دقیق و کارشناسانه تهیه شده باشند بعدا می توانند ملاک بسیار خوبی برای مدیریت در زمینه های ارتقاء ، استخدام و برنامه ریزی آموزشی قرار گیرند.

واژه تعریف اصلی
کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن عهده دار تأمین ایمنی و امنیت فیزیکی، فنی و انسانی در سواحل و بنادر کشور و مقابله با بحران ها و تهدیدات احتمالی می باشند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای صنعت آب و برق
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای صنعت آب و برق

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به بهداشت و ایمنی افراد و محیط کار، مباحث زیست محیطی، پدافند غیرعامل و پیاده سازی الزامات مدیریت بحران را برعهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس اوقاف
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس اوقاف

تعریف:

این عنوان دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که حسب مورد متصدیان آن‌ها انجام امور سرپرستی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرا در امور فنی اوقافی را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس انرژی های نو
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس انرژی های نو

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به مطالعات پتانسیل سنجی، امکان سنجی و ارزیابی فنی- اقتصادی فناوری های نوی، نظارت بر خرید، ساخت و تحویل، نصب و راه اندازی تجهیزات را به منظور توسعه و به کارگیری انرژی های نو بر عهده دارند. این شغل می تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور مطالعاتی، فنی و نظارتی در زمینه اندازه‌شناسی اوزان و مقیاس‌ها، ممیزی، ارزیابی و تأیید ابزارها و آزمایشات مربوط می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور ورزشی کارگران
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور ورزشی کارگران

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها عهده‌دار مطالعه، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه گسترش ورزش در جوامع کارگری به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی کارکنان بنگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سطوح مدیریتی نیز باشد.

کارشناس امور واگذاری بنگاه‌ها
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور واگذاری بنگاه‌ها

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن عهده‌دار انجام امور (قبل، حین و بعد) واگذاری سهام بنگاه‌ها و اموال دولتی مشمول واگذاری در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور هنری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی 

عنوان شغل‌: کارشناس امور هنری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه‌های هنری در زمینه تئاتر، موسیقی، نمایش، سرودخوانی جهت اجرای برنامه‌های صحنه‌ای، تهیه طرح‌های گوناگون جهت تأسیسات، ابنیه و نمایشگاه ها، نظارت بر نمایش فیلم، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس امور موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس امور موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حمل و نقل جاده‌ای

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی و انجام فعالیت‌های اجرایی و سرپرستی در جهت شناخت اوضاع اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی سایر کشورها و بازارهای تجاری و ترانزیتی و شناساندن فرصت‌های حمل و نقلی ایران به دیگر کشورها و استفاده از ظرفیت کنوانسیون‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و ایجاد و توسعه آن‌ها به منظور افزایش توان اقتصادی کشور از طریق حمل و نقل جاده‌ای باشند.

کارشناس امور مسابقات قرآنی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور مسابقات قرآنی

تعریف: این عنوان دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که حسب مورد متصدیان آن‌ها انجام امور سرپرستی، برنامه‌ریزی، تحقیق، مطالعه، نظارت و اجرای امور مربوط به مسابقات قرآن کریم در سطح ملی و بین‌المللی را عهده‌دار می‌باشند.

کارشناس امور ماشین‌آلات و تجهیزات راه
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل:‌ کارشناس امور ماشین آلات و تجهیزات راه

تعریف:

این شغل دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آن عهده‌دار امور مطالعاتی، بررسی‌های میدانی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدیریت نگهداری، تعمیرات و بهره‌برداری از ماشین‌آلات راهی و انجام هماهنگی‌های لازم در جهت توزیع و به‌کارگیری مناسب آن‌ها و هم‌چنین ناوگان و تجهیزات و محل استقرار ماشین‌الات راهداری کشور می‌باشند.

کارشناس امور کشوری و مدنی
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل‌: کارشناس امور کشوری و مدنی

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن ضمن انجام پژوهش و مطالعات کالبدی، عهده‌دار انجام امور مربوط به تغییر تقسیمات کشوری اعم از انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد، ادغام و تغییر مرکزیت یا تغییر سطوح واحدهای تقسیماتی کشور، انجام امور مربوط به برگزاری انواع انتخابات و نیز امور مرتبط با مرزها و مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور، می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور فنی و اجرایی شهرهای جدید
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور فنی و اجرایی شهرهای جدید

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای پروژه‌های شهرهای جدید و شهرک‌ها و عملکرد فنی و اجرایی شرکت‌های وابسته و نیز تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی مربوطه را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پس مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور فنی بین‌المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور فنی بین‌المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات

تعریف: این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن‌ها انجام امور مربوط به تعامل با مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات، احقاق حقوق و حفظ و صیانت از منافع و مصالح ملی در کنفرانس‌های بین‌المللی، هماهنگی و ثبت بین‌المللی فرکانس و رفع تداخلات فرکانسی مرزی و بین‌المللی را بر عهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

کارشناس امور فرهنگی وقف
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

عنوان شغل: کارشناس امور فرهنگی وقف

تعریف:

این عنوان دربرگیرنده پست‌های سازمانی است که حسب مورد متصدیان آن‌ها انجام امور سرپرستی، مطالعاتی، تحقیقاتی، برنامه‌ریزی، نظارتی و اجرا در خصوص عمل امینانه نیات واقفین، اشاعه فرهنگ شعائر اسلامی در امر ترویج فرهنگ وقف و گسترش جامعه واقفین را عهده‌دار می‌باشند.