مشاغل اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاغل اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مشاغل زیر به استناد ماده (۷۰) و ردیف‌های (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مشاغل اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شده‌اند.

تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز این مشاغل را در لینک‌های جدول زیر ببینید:

ردیف عنوان شغل
۱  کارشناس برنامه‌ریزی ارتباطات و مخابرات
۲ کارشناس برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات

مشاغل اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

عنوان شغل: کارشناس برنامه ریزی ارتباطات و مخابرات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن انجام امور مربوط به مطالعه، برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در حیطه ارتباطات مخابراتی، ارتباطات پستی، امور فضایی، فضای فرکانس کشور اعم از تدوین راهبردها، اهداف و برنامه‌ها، سرویس‌های عمومی اجباری، تعهدات و قراردادها و همچنین فعالیت‌های بخش غیردولتی را برعهده دارند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سرپرستی و مدیریت نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

– مشارکت در تدوین راهبردها، برنامه ها و اهداف کیفی و کمی در بخش های مخابراتی، پستی، امور فضایی، فضای فرکانس کشور (ملی و استانی)

– مطالعه و بررسی طرح های بخش ارتباطات مخابراتی، ارتباطات پستی، امور فضایی، فضای فرکانس کشور، از نظر امکانات اجرایی و پیش بینی منابع مالی مورد نیاز

– مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص سیاست‌ها و راهکارهای هدایت و حمایت بخش غیردولتی در امور مخابراتی، پستی، امور فضایی، فضای فرکانس کشور

– مطالعه، بررسی و ارزیابی سیاست ها و برنامه های میان مدت و بلندمدت سرویس های عمومی اجباری و طرح های کلان توسعه خدمات مخابراتی در نقاط غیربرخوردار و ارائه پیشنهاد برای بهبود آنها

– بررسی مشکلات و موانع اجرای برنامه های مصوب آزادسازی و خصوصی سازی خدمات بخش ارتباطات مخابراتی، ارتباطات پستی، امور فضایی، فضای فرکانس کشور و ارائه پیشنهاد برای رفع آنها

– ارزیابی و نظارت بر اجرای تعهدات و قراردادهای بخش ارتباطات مخابراتی، ارتباطات پستی، امور فضایی، فضای فرکانس و ارائه گزارش‌هیا لازم به مراجع ذیربط

– نظارت بر ایجاد، بهره برداری، نگهداری و توسعه شبکه‌های مادرپستی

– نظارت بر صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مجوزهای طیف فرکانس

– نظارت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور

– مشارکت در انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌های تجاری، علمی، تحقیقاتی و کاربردی

شرایط احراز

۱- تحصیلات و معلومات

– دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی برق، مهندسی برق (الکترونیک/ مخابرات/ کنترل/ قدرت)، فتونیک (مخابرات نوری) مهندسی هوافضا (آیروددینامیک/ جلوبرندگی/ سازه‌هیا هوایی/ دینامیک پرواز و کنترل/ مهندسی فضایی)، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید/ طراحی کاربردی/ تبدیل انرژی/ طراحی جامدات) مدیریت صنعتی، مدیریت فنآوری اطلاعات، کارآفرینی (فناوری/ سازمانی/ بخش عمومی/ توسعه)، مدیریت دولتی (تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی/ مدیریت تطبیقی و توسعه)، مدیریت بازرگانی (مدیریت سیاست گذاری بازرگانی)، مهندسی صنایع (گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم)

– و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی برق (الکترونیک/ مخابرات/ مخابرات نوری/ قدرت کنترل/ مدارهای مجتمع الکترونیک/ افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک/ سیستم های الکترونیک دیجیتال/ سیستم های قدرت/ مخابرات میدان و موج/ مخابرات سیستم/ مخابرات امن و رمزنگاری/ شبکه‌های مخابراتی)، مهندسی مخابرات، مهندسی مخابرات مجموعه ICT، مهندسی فنآوری اطلاعات (مخابرات امن)، مهندسی قدرت، مهندسی کنترل، مهندسی الکترونیک، مهندسی هوافضا (آیرودینامیک/ جلوبرندگی/ سازه های هوایی/ دینامیک پرواز و کنترل/ مهندسی فضایی)، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید/ طراحی کاربردی/ تبدیل انرژی/ طراحی جامدات الکترونیک، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی/ سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته)، مدیریت سیاست گذاری عمومی، مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی، فناوری اطلاعات و مدیریت، مدیریت تکنولوژی (نوآوری تکنولوژی/ استراتژی‌های توسعه صنعتی/ سیاست‌های تحقیق و توسعه/ انتقال تکنولوژی

– و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

مهندسی برق، مهندسی برق (مخابرات/ الکترونیک/ قدرت/ کنترل/ شبکه های انتقال و توزیع)، کارشناسی کاربردی مخابرات (سوئیچ/ انتقال)، مهندسی تکنولوژی برق (قدرت)، برق- شبکه های انتقال و توزیع، مهندسی تکنولوژی مخابرات (سوئیچ‌های شبکه ثابت)، الکترونیک و مخابرات دریایی، مخابرات- سوئیج، سوئیچ، مخابرات- انتقال، انتقال، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (انقتال/ سوئیچ/ موج/ مخابرات نوری/ مخابرات سیار/ ترافیک و سیگنالین/ دیتا/ مدیریت ICT/ کاربردهای ICT/ سیستم‌های تحت شبکه) مهندسی هوافضا (آیرودینامیک/ جلوبرندگی/ سازه‌های هوایی/ دینامیک پرواز و کنترل/ مهندسی فضایی)، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید/ طراحی کاربردی/ تبدیل انرژی/ طراحی جامدات، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی/ سیستم های اطلاعاتی پیشرفته)، فناوری اطلاعات و مدیریت، مدیریت تکنولوژی (نوآوری تکنولوژی، استراتژی‌های توسعه صنعتی/ سیاست‌های تحقیق و توسعه/ انتقال تکنولوژی)

۲- مهارت‌ها

– توانایی تحلیل استانداردها، شاخص‌ها و مدل‌های ارزیابی عملکرد ITU و UPU

– توانایی انجام بررسی‌های فنی و اقتصادی در بخش ارتباطات

– توانایی تعیین و شناسایی موقعیت‌های مداری و ماهواره‌ای

– تسلط به زبان انگلیسی

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با استانداردهای نوین و قوانین و مقررات بخش ارتباطات

– آشنایی با عملیات مخابراتی و خدمات عام مخابراتی (UNIVERSAL SERVICE) در سطح بین‌المللی و داخل کشور

– آشنایی با استانداردهای ارائه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت و تصویر)

– آشنایی با ارزیابی طرح‌های اقتصادی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی و تحلیلی، تمرکز فکری، خلاقیت و ابتکار، صبر و حوصله

عنوان شغل: کارشناس برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات

تعریف:

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان ان عهده دار انجام امور مربوط به مطالعه، برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در حیطه فناوری اطلاعات اعم از تدوین راهبردها، اهداف و برنامه‌ها، توسعه و نگهداری شبکه، تعهدات و قراردادهای امور فناوری اطلاعات و فعالیت‌های بخش غیردولتی می‌باشند. این شغل می‌تواند حسب پست مورد تصدی متضمن سرپرستی و مدیریت نیز باشد.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها

– مشارکت در تدوین راهبردها، برنامه‌ها و اهداف کیفی و کمی بخش فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای آنها

– مشارکت در تهیه و تدوین سندهای راهبردی ملی و استانی توسعه بخش فناوری اطلاعات کشور

– مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص نوآوری و طرح های جدید فنآوری اطلاعات

– مطالعه، بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستم های کاربردی فناوری اطلاعات

– نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و اعمال استانداردهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات

– انجام امور مرتبط با توسعه و نگهداری شبکه و برنامه های کلان فناوری اطلاعات کشور

– ارزیابی و نظارت بر اجرای تعهدات و قراردادهای امور فناوری اطلاعات

– ارزیابی و نظارت بر فعالیت های بخش غیردولتی در حوزه فناوری اطلاعات

– نظارت بر تدوین و اجرای الگوهای توسعه، مصرف و پیاده سازی الگوهای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات کشور

– انجام امور مرتبط با اجرای برنامه‌های مصوب آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش فناوری اطلاعات کشور

– تنظیم گزارش‌های لازم و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط

شرایط احراز:

۱- تحصیلات و معلومات

– دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر (سیستم‌های نرم افزاری/ معماری کامپیوتر/ نرم افزار/ معماری سیستم‌های کامپیوتری/ رایانش امن/ شبکه‌های کامپیوتری)، مهندسی فناوری اطلاعات (شبکه کامپیوتری/ امنیت اطلاعات/ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی/ سیستم‌های چندرسانه‌ای)، مدیریت فناوری اطلاعات

– و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی کامیوتر (سیستم‌های کامپیوتر/ معماری کامپیوتر/ نرم افزار/ معماری سیستم های کامپیوتری/ شبکه های کامپیوتری/ رایانش امن)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات (سامانه‌های شبکه‌ای/ معماری سازمانی/ شبکه‌های کامپیوتری/ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی/ سیستم‌های چندرسانه‌ای/ مخابرات امن/ سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات/ امنیت اطلاعات)، مدیریت پروژه (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، معماری کامپیوتر، معماری سیستم‌های کامپیوتری، مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی/ سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته)، مهندسی امنیت فضای سایبری

– و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:

مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (معماری سیستم‌های کامپیوتری/ نرم‌افزار/ رایانش امن/ فناوری اطلاعات)، نرم افزار کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT (دیتا/ مدیریت ICT/ کاربردهای ICT/ سیستم‌های تحت شبکه)

۲- مهارت‌ها

– توانایی تحلیل و استخراج اطلاعات از داده‌های آماری

– مهارت راهبری شبکه‌های کامپیوتری

– تسلط بر روش‌های حفاظت و امنیت شبکه های اطلاعاتی

– تسلط به زبان انگلیسی

۳- دوره‌های آموزشی

– آشنایی با سخت‌افزار شبکه

– آشنایی با مدیریت پروژه‌های انتقال تکنولوژی

– آشنایی با مدیریت شبکه‌های اطلاعاتی

– اصول و مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

۴- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

تفکر سیستمی، تفکر تحلیلی، دقت نظر، کل نگری، خلاقیت و ابتکار، تعهد کاری

مشاغل عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

فهرست، تعریف، نمونه وظایت و مسئولیت‌ها و شرایط احراز مشاغل عمومی این وزارت که مشترک با سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است در لینک‌های زیر قابل دسترسی است:

بخشنامه مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور)

ابلاغ برخی مشاغل حوزه حراست به عنوان مشاغل عمومی (بخشنامه شماره ۱۱۳۷۰۳۳ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابلاغ مشاغل کارشناس نقشه‌برداری و کارشناس امور ساختمان و تأسیسات به عنوان مشاغل عمومی (بخشنامه شماره 550254 مورخ 09/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.