مشاغل اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مشاغل اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی

عنوان شغل: ذیحساب

این شغل دربرگیرنده فعالیت‌هایی است که متصدیان آن به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی‌های لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی استانی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، عهده‌دار انجام امور مالی و محاسباتی دستگاه محل مأموریت می‌باشند. این شغل حسب پست مورد تصدی می‌تواند متضمن مدیریت و سرپرستی نیز باشد.

اهم وظایف و مسئولیت‌ها:

1. نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

2. نگهداری، تحویل و تحول وجوه، نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار

3. نگهداری، تهیه و تنظیم حساب‌ها و صورت‌های مالی با همکاری دستگاه اجرایی

4. پرداخت هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته (به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تسجیل و حواله) با اعمال نظارت مالی و تطبیق آن با قوانین و مقررات مربوطه

5. تأمین اعتبار، درخواست وجه و پرداخت علی‌الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات و مراقبت در واریز به موقع آن‌ها

6. شرکت در کمیسیون‌ها و جلساتی که به موجب قوانین و مقررات ذیحساب ملزم به شرکت در آن می‌باشد.

7. اعمال نظارت در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه محل مأموریت و انجام هماهنگی‌های لازم

8. نظارت بر صحت و سلامت امور مالی و محاسباتی در دستگاه محل مأموریت

9- انجام اقدامات لازم به منظور استقرار و اجرای سیستم حسابداری تعهدی

10. انجام اقدامات لازم به منظور حفظ اسناد و دفاتر مالی

11. نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به آیین‌نامه ‌های مربوطه

شرایط احراز:

1- تحصیلات و معلومات

دارا بودن گواهینامه دکترا در یکی از رشته‌های تحصیلی:

حسابداری، مالی (همه گرایش‌ها)

و یا گواهینامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی:

حسابداری،‌حسابداری مدیریت، حسابرسی، مالی (بانکداری/ مهندسی مالی و مدیریت ریسک/ حقوق مالی)، مدیریت مالی، مدیریت دولتی (مدیریت مالی دولتی/ بودجه و مالیه عمومی)، مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی)، مدیریت سازمان‌های دولتی (مالی و اقتصادی)، مدیریت صنعتی (مالی)، مالیه و بانکداری اسلامی

و یا گواهینامه کارشناسی در یکی از رشته‌های تحصیلی:

حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، علوم اقتصادی (اقتصاد نظری/ اقتصاد بازرگانی/ اقتصاد پول و بانکداری)، حسابدرای امور مالی، کارشناسی حرفه‌ای حسابداری (حسابرسی/ حسابداری مالی/ حسابداری دولتی)

2- مهارت‌ها

– تسلط به اصول و فنون حسابرسی و عملیات مالی

– تسلط به قوانین مالی و محاسباتی

3- دوره‌های آموزشی

– قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن

– قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

4- ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری

ریزبینی و دقت نظر، خودکنترلی، امانت داری، عزت نفس، تعهد کاری

5- سایر ویژگی‌ها

– برای احراز شغل ذیحساب دارا بودن حداقل 10 سال تجربه در یکی از شغل‌های حسابدار، حسابرس یا سایر مشاغل مرتبط با حوزه مالی الزامی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن