کتابدار

واژه تعریف اصلی
کتابدار
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کتابدار

تعریف‌:

این شغل دربرگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به‌: تنظیم کتب در قفسه‌ها، تدوین و ماشین کردن فیش‌های کتابخانه، تعیین کتب لازم برای تکمیل یک طبقه کتاب یا یک کتابخانه، ایجاد و توسعه و تکمیل کتابخانه‌ها و یا طرح ریزی، هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها‌:

- راهنمایی و ارایه خدمات به مراجعین در زمینه کتاب‌های مورد نیاز

- تهیه و تدوین طرح‌های مرتبط با خدمات ویژه کتابخانه‌ای

- اجرای طرح‌های حفاظت و نگهداری منابع کتابخانه‌ای

- نظارت بر امر گردش و امانت کتاب و منابع کتابخانه‌ای بر اساس ضوابط

- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای طرح عادت به مطالعه و تشویق به کتابخوانی در سطح ملی

- دریافت و حفظ و نگهداری منابع خطی بر اساس استانداردهای موجود

- همکاری در طراحی و انتشار فهرست نمایه و کتاب شناسی نسخه‌های خطی

- برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر فهرست نویسی منابع کتابی و غیر کتابی کتابخانه ملی

- هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک‌های مختلف اطلاعاتی اعم از کتابشناسی ملی، فهرستگان ملی، سرعنوان‌های موضوعی، مستند مولفان، مستند ناشران و ...

- نظارت و هماهنگی و اجرای برنامه گسترش منابع کتابخانه‌ای

- مستندسازی سرعنوان‌های موضوعی، مولفان و مشاهیر، تنالگان‌ها و ناشران و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه‌های مستندسازی بانک مستندات

- نمایه سازی مقالات نشریات ادواری موجود در کتابخانه ملی و ورود اطلاعات و تکمیل پیشینه‌های نمایه سازی در بانک اطلاعاتی نمایه کتابخانه ملی بر اساس اصول و قواعد ملی و بین‌المللی

- همکاری و ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای علمی مربوط به سازماندهی به سایر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و کتابداران

- ارایه خدمات شاپا (شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها) و شابکا (شماره استاندارد بین‌المللی کتابخانه‌ها) به متقاضیان کشور و هماهنگی با پایگاه‌های بین‌المللی مرتبط

- انجام سایر امور مربوط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

گواهینامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در رشته‌های تحصیلی کتابداری، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و برنامه‌ریزی کتابداری و ادبیات فارسی (صرفاً در مقطع لیسانس)

۲- مهارت‌:

تسلط به زبان انگلیسی و رایانه، خلاقیت و ابتکار، فن بیان، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، قدرت تشخیص بالا

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- فهرست نویسی

- آموزش کتابداری

توضیح‌: افرادی که در طی دوره تحصیل آموزش‌های مربوط را دیده اند به تشخیص دستگاه از طی دوره‌ها معاف می‌باشند.

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی