کارشناس سمعی و بصری

واژه تعریف اصلی
کارشناس سمعی و بصری
Glossaries - شناسنامه شغل (مدیریت خدمات کشوری)

مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی

عنوان شغل‌: کارشناس سمعی و بصری

تعریف‌:

این شغل در برگیرنده پست‌هایی است که متصدیان آنها انجام امور مربوط به جمع‌آوری، تنظیم، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده در زمینه‌های امور سمعی و بصری یا هماهنگی، اجرا و سرپرستی فعالیت‌های فوق را عهده‌دار می‌باشند.

نمونه وظایف و مسئولیت‌ها:

- جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، مطالعه و بررسی اطلاعات و آمار موردنیاز جهت تهیه طرح‌ها و فعالیت‌های آموزش سمعی و بصری

- شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاه‌های سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت‌های وسایل سمعی و بصری و پدیده‌های تازه سمعی و بصری

- تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها

- بررسی و تحقیق درباره وسایل جدید سمعی و بصری به منظور تطابق آنها با نیازهای فرهنگی ایران

- اظهارنظر درباره مواردی که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی یا متصدیان نمایش فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد

- برقراری ارتباط با واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور آگاهی از نیازمندی‌های آنان در زمینه‌های سمعی و بصری

- برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسؤولان ذیربط

شرایط احراز‌:

۱- تحصیلات و معلومات‌:

- گواهینامه لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و یا همتراز در یکی از رشته‌های تحصیلی تکنولوژی آموزشی و برق (الکترونیک)، فیزیک، صدا و تصویر، سینما و تلویزیون

- ارتباط تصویری گرایش های‌: ارتباط تصویری، تصویرسازی، تصویر متحرک (انیمیشن)

- تولید سیما

- تلویزیون و هنرهای دیجیتال

۲- مهارت‌:

- تسلط به یکی از زبان‌های خارجی (ترجیحاً انگلیسی)

- توانایی کاربست تکنولوژی روز در زمینه وسایل سمعی و بصری (حسب تخصص مربوط)

۳- دوره‌های آموزشی‌:

- آشنایی با قوانین و مقررات فنی سمعی و بصری

- آشنایی با فناوری‌های نوین امور سمعی و بصری

 

مستند: بخشنامه شماره ۴۱۹۳۵/۹۱/۲۲۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موضوع: ابلاغ مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی